Patrz informacje w punkcie "Zbiornik dodatku" w rozdziale 1.

Order: 
310
Image: 
Model: