Patrz rozdział 2, paragraf „Ogranicznik prędkości” i „Regulator prędkości”.

Order: 
301
Image: 
Model: