Zapala się, kiedy włączony jest tryb ECO.

Patrz punkt „Jazda Eco” w rozdziale 2.

Order: 
270
Image: 
Model: