Powrót do listy

WYCIERACZKA - SPRYSKIWACZ TYLNEJ SZYBY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Y Wycieraczka z przerywanym biegiem pracy, uzależnionym od prędkości

Przy włączonym zapłonie obrócić końcówkę dźwigni 1 do pojawienia się naprzeciwko odpowiedniego symbolu oznaczenia 2.

Częstotliwość wycierania jest różna w zależności od prędkości.

p Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby

Przy włączonym zapłonie obrócić końcówkę dźwigni 1 do pojawienia się naprzeciwko odpowiedniego symbolu oznaczenia 2. Po zwolnieniu końcówki dźwigni, powraca ona do pozycji włączenia tylnej wycieraczki.

Krótkie naciśnięcie uruchamia spryskiwacze tylnej szyby.

Dłuższe przytrzymanie spowoduje, oprócz uruchomienia spryskiwaczy tylnej szyby, stałe przecieranie szyby do momentu puszczenia, następnie dwa przetarcia i po kilku sekundach jeszcze jedno, trzecie przetarcie.

Cecha szczególna

Jeżeli przednie wycieraczki działają lub jest włączony tryb automatyczny, w momencie włączenia wstecznego biegu następuje uruchomienie tylnej wycieraczki w przerywanym trybie pracy.

Zależnie od wersji pojazdu tę funkcję można wyłączyć na ekranie dotykowym. Zapoznać się z instrukcją obsługi wyposażenia, aby uzyskać dostęp do dodatkowych informacji.

Przed jakąkolwiek czynnością związaną z przednią szybą (mycie pojazdu, ogrzewanie, czyszczenie przedniej szyby, itp.) ustawić dźwignię 1 w położeniu zatrzymania.

Ryzyko obrażeń lub uszkodzenia.

Podczas opadów śniegu lub przy ujemnych temperaturach, należy oczyścić przednią szybę (łącznie z jej strefą środkową znajdującą się za wewnętrznym lusterkiem wstecznym) oraz tylną szybę przed uruchomieniem wycieraczek (ryzyko przegrzania silnika).

Należy systematycznie kontrolować stan piór wycieraczek. Okres ich eksploatacji zależy od użytkownika:

- powinny zawsze być czyste: regularnie czyścić pióra, przednią i tylną szybę wodą z dodatkiem mydła;

- nie używać ich, gdy przednia lub tylna szyba jest sucha;

- odkleić je od przedniej lub tylnej szyby, gdy przez dłuższy czas nie pracowały.

Należy je wymieniać w każdym przypadku, gdy tylko zmniejszy się skuteczność ich działania: średnio raz w roku.

Przed włączeniem wycieraczki tylnej szyby trzeba upewnić się, czy żaden z przewożonych przedmiotów nie będzie utrudniać działania wycieraczki.

Nie posługiwać się ramieniem wycieraczki w celu otwarcia lub zamknięcia pokrywy bagażnika.