KOMPUTER POKŁADOWY: informacje ogólne

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Komputer pokładowy AB lub C

Zależnie od wersji pojazdu, łączy on następujące funkcje:

- przebyty dystans;

- parametry podróży;

- komunikaty informacyjne;

- komunikaty o nieprawidłowościach w działaniu (wyświetlające się z lampką kontrolną ©);

- komunikaty ostrzegawcze (wyświetlające się razem z kontrolką ®);

- menu osobistych ustawień pojazdu MENU USTAWIEŃ OSOBISTYCH POJAZDU.

Wszystkie funkcje są opisane na następnych stronach.

Pojazd wyposażony w komputer pokładowy A

Funkcje są rozmieszczone w strefach 5678. Lokalizacja stref różni się w zależności od wybranego stylu.

Poruszać się po menu za pomocą przełącznika 1 i wybierać funkcje, naciskając przełącznik 2 lub 3, a następnie w razie potrzeby nacisnąć przełącznik 4, aby potwierdzić „OK”.

Pojazd wyposażony w komputer pokładowy B

Funkcje będą rozmieszczone w strefach 5678.

Poruszać się po menu za pomocą przełącznika 1 i wybierać funkcje, naciskając przełącznik 2 lub 3, a następnie w razie potrzeby nacisnąć przełącznik 4, aby potwierdzić „OK”.

Pojazd wyposażony w komputer pokładowy C

Naciskając przełącznik 1, przejść do zakładki „Pojazd”.

Naciśnij kilkakrotnie za pomocą elementu sterującego 2 lub 3, a następnie w razie potrzeby skorzystaj z przełącznika 4, aby potwierdzić „O”.

Opcje

(wyświetlane opcje zależą od wyposażenia pojazdu i kraju)

a) Dziennik pokładowy, wyświetlanie komunikatów informacyjnych oraz komunikatów sygnalizujących usterki;

b) chwilowe zużycie paliwa i średnie zużycie paliwa;

c) licznik przebiegów częściowych i średnia prędkość;

d) przywracanie domyślnych wartości ciśnienia w oponach;

e) ustawianie godziny;

f) przebieg pozostały do następnego przeglądu:

- przebieg pozostały do następnego przeglądu;

- Przebieg pozostały do wymiany oleju.

g) Szacowany zasięg pojazdu do momentu wyczerpania odczynnika.

Resetowanie licznika przebiegów częściowych i parametrów podróży (przycisk resetowania)

Po wybraniu na wyświetlaczu jednego z parametrów podróży, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk 4 „OK”, aż do wyzerowania wartości.

Automatyczne zerowanie parametrów podróży

Przy przeładowaniu pamięci jednego z parametrów, następuje jej automatyczne wyzerowanie.

Interpretacja wartości pojawiających się na wyświetlaczu po przejechaniu kilku kilometrów od momentu wciśnięcia przycisku Top Départ

Wartości określające średnie zużycie paliwa, przebieg możliwy do przejechania na paliwie pozostałym w zbiorniku, średnią prędkość stają się bardziej dokładne i miarodajne w miarę jak zwiększa się ilość kilometrów przejechanych od chwili ostatniego wciśnięcia przycisku Top Départ.

Przy pierwszych kilometrach po naciśnięciu przycisku „Top Départ”, można stwierdzić, że wskazanie liczby kilometrów, którą można przejechać na paliwie pozostałym w zbiorniku, zwiększa się w czasie jazdy. Wynika to z tego, że wartość ta uwzględnia średnie zużycie paliwa uzyskane od ostatniego naciśnięcia na przycisk Top Départ. Jednak średnie zużycie może się zmniejszyć, gdy:

- samochód przestał przyspieszać;

- silnik osiągnął swą normalną temperaturę pracy (przycisk Top Départ został wciśnięty, gdy silnik nie był jeszcze rozgrzany);

- po jeździe w ruchu miejskim samochód wyjeżdża na drogę poza miastem.

ZAPOZNANIE SIĘ Z PRZYRZĄDAMI I ELEMENTAMI STERUJĄCYMI