SPECJALNE CECHY WERSJI Z SILNIKIEM BENZYNOWYM, FILTR CZĄSTEK STAŁYCH

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Warunki eksploatacji pojazdu, takie jak:

- długotrwała jazda z zapaloną lampką ostrzegawczą rezerwy paliwa w zbiorniku;

- stosowanie benzyny z zawartością związków ołowiu;

- stosowanie dodatków do oleju lub paliwa bez atestu.

Względnie usterki takie jak:

- wadliwie działający układ zapłonowy lub brak paliwa w zbiorniku, albo odłączona świeca, co objawia się trudnościami podczas prób uruchomienia silnika i szarpaniem podczas jazdy;

- spadek mocy.

mogą stać się przyczyną przegrzania katalizatora, zmniejszenia skuteczności jego działania, bądź doprowadzić do jego uszkodzenia, a także spowodować usterki termiczne w innych podzespołach samochodu.

W razie stwierdzenia powyższych nieprawidłowości w działaniu należy udać się do Autoryzowanego Partnera w celu niezwłocznego dokonania niezbędnych napraw.

Systematyczne przeprowadzanie przeglądów okresowych w sieci Autoryzowanych Partnerów marki, zgodnie z zaleceniami podanymi w książce przeglądów, pozwoli na uniknięcie wyżej wymienionych kłopotów.

Problemy z uruchamianiem silnika

Chcąc zapobiec uszkodzeniu katalizatora trzeba unikać uruchamiania silnika „za wszelką cenę“ (zbyt często włączając rozrusznik lub holując albo pchając pojazd), jeżeli nie zostanie wcześniej zidentyfikowana przyczyna usterki i wykonana naprawa.

W przypadku, gdyby nie było to możliwe, nie próbować uruchamiać silnika, należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Należy unikać parkowania samochodu i włączania silnika w miejscach, gdzie łatwopalne substancje i materiały, takie jak trawa lub liście mogłyby mieć styczność z rozgrzanymi elementami układu wydechowego.

Filtr cząstek stałych

Filtr cząstek stałych przetwarza gazy spalinowe emitowane przez silnik benzynowy.

Zależnie od pojazdu na tablicy wskaźników zapala się lampka ostrzegawcza , która sygnalizuje napełnienie filtra. W takiej sytuacji filtr należy oczyścić. Gdy na tablicy wskaźników zapali się lampka ostrzegawcza , wykonać cykl jazdy z prędkością 50-110 km/h do momentu zgaśnięcia lampki (uwzględnić natężenie ruchu i obowiązujące przepisy).

Po upływie 5-20 minut lampka ostrzegawcza powinna zgasnąć.

Uwaga: lampka kontrolna może zgasnąć po 20 minutach, gdy warunki jazdy potrzebne do wyczyszczenia filtra nie są całkowicie spełnione.

Zatrzymanie pojazdu przed zgaśnięciem lampki kontrolnej może spowodować konieczność ponownego wykonania czynności.

Gdy filtr się zapycha, na tablicy wskaźników zapala się lampka ostrzegawcza © i, zależnie od pojazdu, lampka ostrzegawcza , której towarzyszy komunikat „Skontroluj układ wtrysku paliwa”. W takim przypadku należy się zwrócić o pomoc do ASO.

Jeżeli na tablicy wskaźników zapali się lampka ostrzegawcza ® i, zależnie od pojazdu, lampka ostrzegawcza , której towarzyszy komunikat „Ryzyko awarii silnika”, zatrzymać pojazd, wyłączyć silnik i zwrócić się o pomoc do ASO.

Lampka kontrolna ® informuje o konieczności natychmiastowego zatrzymania pojazdu, dla Państwa bezpieczeństwa, jeżeli tylko pozwalają na to warunki ruchu drogowego. Należy wyłączyć silnik i nie uruchamiać go ponownie. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.