HOLOWANIE: postępowanie w razie awarii

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Przed przystąpieniem do holowania należy ustawić skrzynię biegów w położeniu neutralnym (pozycja N w pojazdach wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów), odblokować kolumnę kierownicy i zwolnić hamulec parkingowy.

Odblokowanie kolumny kierownicy

Umieść kluczyk w wyłączniku zapłonu, ustaw wyłącznik zapłonu w pozycji ON 2 lub, zależnie od pojazdu, gdy karta znajduje się w kabinie, naciśnij przycisk rozruchu silnika na około dwie sekundy.

Ponownie ustawić dźwignię w położeniu neutralnym (położenie N w przypadku pojazdów wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów).

Następuje odblokowanie kolumny kierownicy, zasilanie akcesoriów zostaje włączone i można zacząć używać oświetlenia (kierunkowskazów, świateł stop...). Nocą pojazd musi być oświetlony.

Zależnie od wersji pojazdu, po zakończeniu holowania naciśnij dwa razy przycisk uruchomienia silnika (ryzyko rozładowania akumulatora).

Konieczne jest przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących holowania. Jeżeli pojazd holuje przyczepę, nie przekraczaj dopuszczalnej masy przyczepy dla pojazdu. MASY (W KG).

Holowanie pojazdu z automatyczną skrzynią biegów

Samochód należy przetransportować na lawecie lub holować z uniesionymi przednimi kołami.

W wyjątkowych okolicznościach można holować pojazd z czterema kołami toczącymi się po podłożu. W takim przypadku należy jechać w przód i ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym N. Maksymalny dystans holowania to 80 km, maksymalna prędkość jazdy to 25 km/h.

Podczas holowania pojazdu kartę należy umieścić w pojeździe.

Ryzyko zablokowania kolumny kierownicy.

Jeśli przy uruchamianiu silnika dźwignia zostaje zablokowana w położeniu P pomimo wciśnięcia pedału hamulca, istnieje możliwość ręcznego zwolnienia dźwigni w celu odblokowania kół.

Aby to zrobić, należy odczepić podstawę osłony dźwigni i nacisnąć przycisk 2, jednocześnie naciskając przycisk 1 na dźwigni, aby ją odblokować, i przejść do pozycji N.

Należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Należy używać wyłącznie punktów holowniczych znajdujących się z przodu 3 oraz z tyłu 7 (natomiast nie należy w żadnym wypadku używać do tego celu półosi lub jakiejkolwiek innej części pojazdu). Zaczepy holownicze można wykorzystywać wyłącznie do holowania pojazdu. W żadnym wypadku nie mogą służyć do pośredniego lub bezpośredniego podnoszenia pojazdu.

Dostęp do punktów holowniczych

Miejsce zaczepu holowniczego z przodu

Nacisnąć w strefie A i utrzymać nacisk, jednocześnie pociągnąć w strefie B, żeby otworzyć klapkę 4.

Punkt do holowania z tyłu

Nacisnąć w strefie C i utrzymać nacisk, jednocześnie pociągnąć w strefie D, żeby otworzyć klapkę 6.

Dokręć zaczep holowniczy 5do oporu: najpierw ręcznie, do oporu, następnie za pomocą klucza do kół lub dźwigni (zależnie od pojazdu).

Korzystaj tylko z zaczepu holowniczego 5 i klucza do kół lub dźwigni znajdującej się w zestawie narzędzi. NARZĘDZIA.

Po wyłączeniu silnika układy wspomagania kierownicy i hamulców nie działają.

- Należy używać sztywnego drążka holowniczego. W przypadku używania linki z włókien naturalnych lub sztucznych (jeżeli zezwalają na to przepisy) powinna istnieć możliwość zatrzymania holowanego pojazdu przy pomocy hamulca.

- Nie należy holować pojazdu, którego układ jezdny jest uszkodzony.

- Należy unikać szarpania podczas przyspieszania lub hamowania, które mogłoby spowodować uszkodzenie pojazdu.

- We wszystkich przypadkach zaleca się nie przekraczać prędkości 25 km/h.

Narzędzia muszą być zawsze unieruchomione w obudowie, w przeciwnym razie mogą wypaść z niej podczas hamowania.