KOMPUTER POKŁADOWY I SYSTEM OSTRZEGAWCZY: parametry podróży

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Wyświetlanie niżej podanych informacji ZALEŻY OD WYPOSAŻENIA ORAZ KRAJU PRZEZNACZENIA POJAZDU.

Przykłady wyboru

Interpretacja wyświetlanych informacji

Brak komunikatu w pamięci

a) Dziennik pokładowy.

Kolejne wyświetlanie:

- komunikaty informacyjne (stan poduszki powietrznej pasażera airbag OFF itp.);

- komunikaty o nieprawidłowym działaniu (Skontroluj układ wtrysku paliwa itd.).

b) Chwilowe zużycie paliwa.

Wartość jest wyświetlana po przekroczeniu prędkości 30 km/h.

7.4 L/100

Średnie zużycie paliwa od ostatniego resetowania.

Wartość jest wyświetlana po przejechaniu co najmniej 400 metrów od ostatniego wciśnięcia przycisku Top Départ.

5.8 L/100

c) Rejestrator przebiegu: pokonany dystans od ostatniego zerowania.

112,4 km

Średnia prędkość od ostatniego resetowania.

Wartość pojawia się na ekranie po przejechaniu 400 metrów.

123.4 km/h

Wyświetlanie niżej podanych informacji ZALEŻY OD WYPOSAŻENIA ORAZ KRAJU PRZEZNACZENIA POJAZDU.

Przykłady wyboru

Interpretacja wyświetlanych informacji

Ciśnienie kół naciśnij reset

d) Przywracanie domyślnych wartości ciśnienia w oponach.

SYGNAŁ OSTRZEGAJĄCY O UTRACIE CIŚNIENIA W OPONACH

16:30

e) Ustawianie godziny.

GODZINA I TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA

Wyświetlanie niżej podanych informacji ZALEŻY OD WYPOSAŻENIA ORAZ KRAJU PRZEZNACZENIA POJAZDU.

Przykłady wyboru

Interpretacja wyświetlanych informacji

Komputer pokładowy z komunikatem o pozostałym przebiegu.

f) Przebieg pozostały do następnego przeglądu lub wymiany oleju.

Przebieg pozostały do następnego przeglądu

Przy włączonym zapłonie i wyłączonym silniku wyświetl informację „Przebieg pozostały do przeglądu”. Gdy wartość przebiegu zaczyna być bliska wartości oznaczającej konieczność wykonania przeglądu, możliwych jest kilka przypadków:

- Jeżeli przebieg jest mniejszy niż 1500 km lub czas krótszy niż jeden miesiąc: wyświetla się komunikat „Wykonaj przegląd” wraz z wartością najbardziej zbliżoną do terminu przeglądu (odległość lub czas);

- zasięg równy 0 km lub osiągnięta data przeglądu: wyświetlony komunikat „Wykonaj przegląd” i zapalona lampka ostrzegawcza ©.

Należy jak najszybciej zgłosić się z pojazdem na przegląd.

Przegląd za

30 000 km / 12 miesiące

Zaplanuj przegląd

300 km / 24 dni

Wykonaj przegląd

Resetowanie: aby wyzerować licznik przebiegu pozostałego do przeglądu, nacisnąć i przytrzymać przez około 10 sekund przycisk OK; zwolnić przycisk, gdy informacja o przebiegu będzie wyświetlana w sposób ciągły.

Uwaga: jeżeli przegląd nie obejmuje wymiany oleju silnikowego, należy zresetować wyłącznie przebieg pozostały do kolejnego przeglądu. W przypadku wymiany oleju silnikowego, należy ustawić parametry początkowe funkcji przebiegu pozostałego do kolejnego przeglądu i wymiany oleju.

Wyświetlanie niżej podanych informacji ZALEŻY OD WYPOSAŻENIA ORAZ KRAJU PRZEZNACZENIA POJAZDU.

Przykłady wyboru

Interpretacja wyświetlanych informacji

Komputer pokładowy z komunikatem o przebiegu pozostałym do kolejnego przeglądu (ciąg dalszy)

f) Przebieg pozostały do następnego przeglądu lub wymiany oleju.

Przebieg pozostały do wymiany oleju

Przy włączonym zapłonie i wyłączonym silniku wyświetl informację o przebiegu, aby sprawdzić przebieg pozostały do kolejnej wymiany oleju.

Wymiana oleju za

30 000 km / 24 miesiące

Zależnie od wersji pojazdu, przebieg pozostały do kolejnej wymiany oleju jest dostosowany do stylu jazdy (częste przejazdy z małą prędkością, jazda od drzwi do drzwi, długotrwała praca na biegu jałowym,·jazda z przyczepą itd.). Odległość pozostała do przejechania do najbliższej wymiany oleju może więc zmniejszać się szybciej niż odległość przejechana w rzeczywistości.

Resetowanie: aby wyzerować licznik przebiegu pozostałego do przeglądu, naciśnij i przytrzymaj przez około 10 sekund przycisk OK; zwolnij przycisk, gdy informacja o przebiegu pozostałym do wymiany oleju będzie wyświetlana w sposób ciągły.

Uwaga: jeżeli przegląd nie obejmuje wymiany oleju silnikowego, należy zresetować wyłącznie przebieg pozostały do kolejnego przeglądu. W przypadku wymiany oleju silnikowego, należy ustawić parametry początkowe funkcji przebiegu pozostałego do kolejnego przeglądu i wymiany oleju.

Dodaj AdBlue przed 2400 km

g) Szacowany zasięg pojazdu do wyczerpania odczynnika.