CECHA SZCZEGÓLNA WERSJI Z SILNIKIEM WYSOKOPRĘŻNYM, FILTR CZĄSTEK STAŁYCH

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Prędkość obrotowa silnika diesel

Silniki wysokoprężne są wyposażone w pompę wtryskową, która nie dopuszcza do przekroczenia maksymalnej, dopuszczalnej prędkości obrotowej silnika, niezależnie od aktualnie włączonego biegu.

Jeżeli pojawia się komunikat „Skontroluj układ wydechowy” i towarzyszy mu zapalenie się lampek ostrzegawczych Ä oraz ©, należy jak najszybciej skontaktować się z ASO.

W czasie jazdy, zależnie od jakości stosowanego paliwa, może w wyjątkowych przypadkach pojawić się biały dym.

Jest to wynikiem automatycznego oczyszczania filtra cząstek stałych i nie ma wpływu na zachowanie się pojazdu.

Brak paliwa w zbiorniku

W przypadku napełnienia zbiornika po jego całkowitym opróżnieniu, konieczne jest odpowietrzenie układu paliwowego: ZBIORNIK PALIWA przed ponownym uruchomieniem silnika.

Etykieta z informacją na temat zaczernienia spalin

Niezbędne 1 informacje znajdują się A na etykiecie umieszczonej w komorze silnika.

1 Emisja układu wydechowego Diesla.

Wskazówki dotyczące eksploatacji w okresie zimowym

Chcąc uniknąć problemów w okresie mrozów należy:

- dbać o to, by akumulator był zawsze prawidłowo naładowany;

- uważać, by poziom oleju napędowego nie był zbyt niski, co mogłoby spowodować gromadzenie się skroplonych oparów wody na dnie zbiornika paliwa.

Należy unikać parkowania samochodu i włączania silnika w miejscach, gdzie łatwopalne substancje i materiały, takie jak trawa lub liście mogłyby mieć styczność z rozgrzanymi elementami układu wydechowego.

Filtr cząstek stałych

Filtr cząstek stałych przetwarza gazy spalinowe emitowane przez silnik wysokoprężny.

Zależnie od pojazdu na tablicy wskaźników zapala się lampka ostrzegawcza , która sygnalizuje napełnienie filtra. W takiej sytuacji filtr należy oczyścić.

W tym celu, gdy zostanie zapalona lampka kontrolna , należy kontynuować jazdę zgodnie z warunkami drogowymi i obserwować limit prędkości, aż lampka kontrolna zgaśnie. W miarę możliwości nie należy jechać z prędkością obrotową silnika poniżej 2000 obr./min.

Lampka kontrolna powinna zgasnąć po 10-20 minutach. WYŚWIETLACZE I WSKAŹNIKI.

Wyświetleniu na tablicy wskaźników może towarzyszyć wzrost prędkości obrotowej silnika i mocy działania układu chłodzenia w celu wyczyszczenia filtra cząstek stałych.

Uwaga: lampka kontrolna może zapalić się ponownie, jeśli warunki jazdy nie spełniają całkowicie wymagań czyszczenia filtra cząstek stałych. Jeśli pojazd zostanie zatrzymany lub prędkość obrotowa silnika spadnie poniżej 2000 obr./min przed zgaśnięciem lampki kontrolnej, może być konieczne ponowienie procedury.

Gdy filtr się zapycha, na tablicy wskaźników zapala się lampka ostrzegawcza © i, zależnie od pojazdu, lampka ostrzegawcza , której towarzyszy komunikat „Skontroluj układ wtrysku paliwa”. W takim przypadku należy się zwrócić o pomoc do ASO.

Jeżeli na tablicy wskaźników zapali się lampka ostrzegawcza ® i, zależnie od pojazdu, lampka ostrzegawcza , której towarzyszy komunikat „Ryzyko awarii silnika”, zatrzymać pojazd, wyłączyć silnik i zwrócić się o pomoc do ASO.

Aby ułatwić regenerację filtra cząstek stałych, należy co 200 km przeprowadzać długą jazdę (co najmniej 20 minut) po głównych drogach.

Lampka kontrolna ® informuje o konieczności natychmiastowego zatrzymania pojazdu, dla Państwa bezpieczeństwa, jeżeli tylko pozwalają na to warunki ruchu drogowego. Należy wyłączyć silnik i nie uruchamiać go ponownie. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.