Powrót do listy

FUNKCJA STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

System ten pozwala zmniejszyć zużycie paliwa oraz emisję gazów cieplarnianych. System włączy się automatycznie podczas uruchomienia pojazdu. W trakcie jazdy, system zatrzymuje silnik (przejście w tryb czuwania) w przypadku zatrzymania się pojazdu (w korku, na światłach itd.).

Warunki stanu czuwania

Samochód ruszył od czasu ostatniego zatrzymania.

W przypadku pojazdów wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów:

- skrzynia biegów znajduje się w pozycji D, L (zależnie od pojazdu) lub N;

i

- pedał hamulca jest wciśnięty (wystarczająco mocno);

Jeżeli lampka ostrzegawcza miga i na wyświetlaczu pojawia się komunikat „Wciśnij pedał hamulca”,   pedał hamulca nie jest wciśnięty z wystarczającą siłą;

i

- pedał przyspieszenia nie jest wciśnięty;

i

- prędkość pojazdu jest zerowa przez około sekundę.

Stan czuwania silnika zostaje utrzymany po wybraniu położenia P lub N przy zaciągniętym hamulcu postojowym i zwolnionym pedale hamulca.

W przypadku pojazdów wyposażonych w ręczną skrzynię biegów:

- dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji neutralnej;

Jeżeli lampka kontrolna miga, a na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Ustaw w pozycji neutralnej”, należy ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym;

i

- pedał sprzęgła jest zwolniony;

i

- prędkość pojazdu jest mniejsza niż około 5 km/h.

W przypadku wszystkich samochodów:

lampka kontrolna świeci się na tablicy wskaźników w sposób ciągły, ostrzegając o przejściu silnika w stan czuwania.

Inne podzespoły samochodu działają normalnie podczas zatrzymania pracy silnika.

Gdy silnik przechodzi w tryb czuwania, wspomaganie kierownicy może zostać wyłączone.

W takim przypadku działanie układu zostanie wznowione, gdy silnik wyjdzie z trybu czuwania lub zostanie przekroczona prędkość około 1 km/h (zjazd ze wzniesienia, pochyłości itp.).

W razie przejścia silnika w stan czuwania, automatyczny hamulec parkingowy (w zależności od wersji pojazdu) nie zadziała w sposób samoczynny.

Nie należy prowadzić pojazdu, kiedy silnik jest w stanie czuwania (na tablicy wskaźników pojawia się lampka kontrolna ).

Przed opuszczeniem pojazdu silnik NALEŻY BEZWZGLĘDNIE wyłączyć (silnik nie może być w trybie czuwania). URUCHAMIANIE, WYŁĄCZANIE SILNIKA: pojazd z kluczykiem WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE SILNIKA: pojazd wyposażony w kartę.

Uniemożliwia przejście silnika w stan czuwania

Kiedy uruchomiony jest system, w niektórych sytuacjach (np. wjazd na skrzyżowanie) możliwe jest pozostawienie pracującego silnika w celu szybkiego ruszenia.

W przypadku pojazdów wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów:

Przytrzymać pojazd unieruchomiony, naciskając lekko na pedał hamulca.

W przypadku pojazdów wyposażonych w ręczną skrzynię biegów:

Przytrzymać wciśnięty pedał sprzęgła.

Przed rozpoczęciem tankowania należy wyłączyć silnik (silnik nie może być w trybie czuwania): BEZWZGLĘDNIE wyłącz silnik URUCHAMIANIE, WYŁĄCZANIE SILNIKA: pojazd z kluczykiem WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE SILNIKA: pojazd wyposażony w kartę.

Wyjście z trybu czuwania silnika

W przypadku pojazdów wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów:

- gdy drzwi kierowcy są otwarte;

lub

- gdy pas bezpieczeństwa kierowcy jest odpięty;

lub

- pedał hamulca jest zwolniony, włączona pozycja D lub L (zależnie od pojazdu);

lub

- Pedał hamulca zwolniony, skrzynia biegów w położeniu N i zwolniony hamulec parkingowy;

lub

- Zaciągnięty hamulec parkingowy, skrzynia biegów w położeniu P lub N i zaciągnięty hamulec parkingowy;

lub

- skrzynia biegów w położeniu R;

lub

- wciśnięty pedał przyspieszenia;

lub

- w trybie ręcznym (M) dźwigienki zmiany biegu są aktywne AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW.

Funkcja „AUTOHOLD" włączona FUNKCJA „AUTOHOLD", pedał hamulca może zostać zwolniony, a silnik pozostaje w trybie czuwania.

Aby wyjść z trybu czuwania silnika, po zwolnieniu pedału hamulca wciśnij pedał przyspieszenia.

W przypadku pojazdów wyposażonych w ręczną skrzynię biegów:

- podczas otwierania drzwi kierowcy, bez włączonego biegu i przy zwolnionym pedale sprzęgła;

lub

- po odpięciu pasa bezpieczeństwa kierowcy, bez włączonego biegu i przy zwolnionym pedale sprzęgła;

lub

- skrzynia biegów znajduje się w położeniu neutralnym i pedał sprzęgła jest wciśnięty z niewielką siłą;

lub

- włączony bieg i pedał sprzęgła całkowicie wciśnięty.

Uwaga specjalna: w niektórych pojazdach wyłączenie zapłonu, gdy silnik znajduje się trybie czuwania powoduje zapalenie się lampki ostrzegawczej Ä na tablicy wskaźników. Lampka gaśnie po kilku sekundach.

Warunki konieczne, by silnik nie wszedł w stan czuwania

Spełnienie pewnych warunków uniemożliwia przejście silnika w stan czuwania:

- drzwi kierowcy nie są zamknięte;

- pas bezpieczeństwa kierowcy nie jest zapięty;

- włączony jest wsteczny bieg;

- pokrywa komory silnika nie jest zablokowana;

- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura otoczenia;

- akumulator nie jest wystarczająco naładowany;

- różnica między temperaturą wewnątrz samochodu oraz temperaturą ustawioną w klimatyzacji automatycznej jest zbyt wysoka;

- system pomocy przy parkowaniu jest w trakcie działania;

- za duża wysokość;

- nachylenie jest zbyt strome dla pojazdów wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów;

- funkcja „Dobra widoczność” jest aktywna KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA;

- temperatura silnika jest niewystarczająca;

- układ ograniczania emisji substancji toksycznych jest w trakcie regeneracji;

-...

Lampka kontrolna pojawia się na tablicy wskaźników i ostrzega przed brakiem możliwości włączenia silnika w stan czuwania.

Lampka ostrzegawcza na tablicy wskaźników pojawia się wraz z komunikatem:

- „Optymalizacja ład. akumulatora”, aby nadać priorytet funkcji ładowania akumulatora;

- „Ogrzewanie priorytetowe”, aby nadać priorytet funkcji klimatyzacji;

- „Priorytet silnik pracuje”, aby nadać priorytet funkcjom silnika.

W przypadku pojazdów wyposażonych w mechaniczną skrzynię biegów:

ponowne uruchomienie może zostać przerwane, jeżeli pedał sprzęgła zostanie zwolniony zbyt szybko, gdy włączony jest bieg.

Wyłączyć funkcję Stop and Start przed przystąpieniem do jakiejkolwiek naprawy w komorze silnika.

Cecha szczególna ponownego uruchomienia silnika w sposób automatyczny

Dla zapewnienia większego bezpieczeństwa oraz komfortu, po spełnieniu pewnych warunków, silnik może uruchomić się ponownie bez działania ze strony kierowcy

Dzieje się tak w następujących przypadkach:

- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura otoczenia;

- funkcja „Dobra widoczność” jest aktywna KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA;

- akumulator nie jest wystarczająco naładowany;

- prędkość pojazdu przekracza 5 km/h (przy zjeździe z pochyłości itp.);

- wielokrotne naciśnięcie pedału hamulca lub potrzeba użycia układu hamulcowego;

-...

Na tablicy wskaźników wyświetla się lampka ostrzegawcza , która sygnalizuje automatyczny rozruch silnika.

Przed opuszczeniem pojazdu silnik NALEŻY BEZWZGLĘDNIE wyłączyć (silnik nie może być w trybie czuwania). URUCHAMIANIE, WYŁĄCZANIE SILNIKA: pojazd z kluczykiem WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE SILNIKA: pojazd wyposażony w kartę.

Lampka ostrzegawcza na tablicy wskaźników pojawia się wraz z komunikatem:

- „Optymalizacja ład. akumulatora”, aby nadać priorytet funkcji ładowania akumulatora;

- „Ogrzewanie priorytetowe”, aby nadać priorytet funkcji klimatyzacji;

- „Priorytet silnik pracuje”, aby nadać priorytet funkcjom silnika.

Włączanie, wyłączanie systemu

Wcisnąć przełącznik 1w celu wyłączenia tej funkcji. Komunikat „Stop & Start wyłączony” wyświetla się na tablicy wskaźników i zapala się lampka kontrolna przełącznika 1.

Ponowne wciśnięcie spowoduje włączenie systemu. Komunikat „Stop & Start włączony” wyświetla się na tablicy wskaźników i gaśnie lampka kontrolna przełącznika 1.

System jest automatycznie włączany za każdym razem, gdy pojazd jest uruchamiany za pomocą przycisku rozruchu. URUCHAMIANIE, WYŁĄCZANIE SILNIKA: pojazd z kluczykiem WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE SILNIKA: pojazd wyposażony w kartę.

Nieprawidłowości w działaniu

Kiedy na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Skontroluj Stop & Start”, a lampka kontrolna przełącznika 1 świeci, system jest wyłączony.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Uwaga specjalna: gdy silnik znajduje się w stanie czuwania, naciśnięcie przycisku 1 powoduje automatyczne uruchomienie silnika.

OMÓWIENIE UKŁADU STOP&START