RADY DOTYCZĄCE JAZDY ECO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zużycie paliwa jest homologowane zgodnie z metodą standardową i przepisami. Jest identyczny w przypadku wszystkich producentów, umożliwia porównanie pojazdów. Zużycie w warunkach rzeczywistych zależy od warunków użytkowania pojazdu, wyposażenia i od stylu jazdy kierowcy. W celu optymalizacji zużycia paliwa należy stosować się do poniższych zaleceń.

Zależnie od wersji pojazdu, do dyspozycji są różne funkcje umożliwiające zmniejszenie zużycia paliwa:

- obrotomierz;

- wskaźnik zmiany biegu;

- wskaźnik stylu jazdy;

- bilans trasy i ekoporady na wyświetlaczu multimedialnym;

- Wskaźnik przyspieszenia Eco;

- tryb ECO;

- funkcja Stop and Start FUNKCJA STOP AND START.

Jeśli pojazd jest w niego wyposażony, system nawigacji zbiera te informacje.

Na tablicy wskaźników AB lub C

Zależnie od pojazdu, wyświetlanie informacji można organizować i konfigurować na podstawie wybranego stylu tablicy wskaźników za pośrednictwem ekranu wielofunkcyjnego.

Lampka kontrolna zmiany prędkości 1

Zależnie od wersji pojazdu, w celu zapewnienia mniejszego zużycia paliwa, lampka na tablicy wskaźników sygnalizuje najlepszy moment do zmiany biegu na wyższy lub niższy:

włączyć wyższy bieg;

włączyć niższy bieg.

Jeżeli użytkownik systematycznie kieruje się tym wskaźnikiem, zauważy zmniejszenie zużycia paliwa.

Wskaźnik stylu jazdy 2

Informuje w czasie rzeczywistym o zastosowanym stylu jazdy. Powiadomienia przekazywane są za pomocą lampki kontrolnej 2.

Im więcej listków jest wyświetlanych na wskaźniku 2, tym bardziej jazda jest elastyczna i ekonomiczna.

Regularna jazda zgodnie z tym wskaźnikiem zmniejsza zużycie pojazdu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji odnieś się do instrukcji dotyczącej multimediów.

Wskaźnik przyspieszenia Eco 3

Informuje w czasie rzeczywistym o umiarkowanym lub silnym przyspieszeniu.

Pokazuje to lampka kontrolna 3:

- kolor zielony: przyspieszenie jest umiarkowane i poprawne;

- kolor biały: przyspieszenie jest zbyt silne;

- kolor szary: przyspieszenie jest silne.

Uwaga: nie jest możliwe jednoczesne wyświetlanie wskaźnika stylu jazdy 2 i wskaźnika przyspieszenia Eco 3.

Na ekranie multimedialnym

Bilans trasy

Po wyłączeniu silnika na ekranie multimedialnym 4 pojawia się „Bilans trasy”, który zawiera informacje na temat ostatniej podróży.

Oznacza:

- wynik ogólny;

- zmiana wyniku;

- przebieg bez zużycia paliwa.

Pojawia się ogólna ocena od 0 do 100 umożliwiając ocenić wydajność eco-kierowcy. Czym wyższa ocena, tym niższe zużycie paliwa.

Eco-rady służą do poprawy wydajności jazdy.

Zapamiętywanie ulubionych tras umożliwia porównanie wydajności z poszczególnych przejazdów oraz z innymi użytkownikami pojazdu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji odnieś się do instrukcji dotyczącej multimediów.

TrybECO

Tryb ECO to funkcja optymalizująca zużycie paliwa. Ma to wpływ na pewne działania związane z prowadzeniem pojazdu (przyspieszenie, zmiana biegów, tempomat, zwalnianie itp.).

Ograniczenie przyspieszenia umożliwia jazdę miejską i podmiejską z niskim zużyciem paliwa.

Włączanie funkcji

Zależnie od wersji pojazdu funkcję można aktywować:

- przez naciśnięcie przełącznika 5. MULTI-SENSE;

- przez naciśnięcie przełącznika 6;

- za pośrednictwem ekranu multimedialnego (patrz instrukcję systemu multimediów).

Lampka kontrolna pojawia się na tablicy wskaźników, aby potwierdzić uruchomienie funkcji.

W czasie jazdy, możliwe jest tymczasowe wyłączenie trybu ECO, aby przywrócić wydajność silnika.

W tym celu wcisnąć do oporu pedał gazu.

Tryb ECO ponownie się uruchomi, kiedy zmniejszy się nacisk na pedał przyspieszenia.

Wyłączenie funkcji

Zależnie od wersji pojazdu funkcję można wyłączyć:

- przez naciśnięcie przełącznika 5. MULTI-SENSE;

- przez naciśnięcie przełącznika 6.

Lampka kontrolna na tablicy wskaźników gaśnie potwierdzając wyłączenie funkcji.

Rady dotyczące jazdy i ECO jazda

Zachowanie na drodze

- Zamiast rozgrzewać silnik na postoju lepiej jechać samochodem, nie obciążając go zbytnio do momentu, aż silnik osiągnie właściwą temperaturę.

- Szybka jazda drogo kosztuje.

- Dynamiczna jazda ze znacznym i częstym przyśpieszaniem i zwalnianiem kosztuje bardzo dużo w przeliczeniu na paliwo, przynosząc przy tym niewielki zysk czasu.

- Nie doprowadzać silnika do zbyt wysokich obrotów przy zmianie biegów. Należy jeździć na możliwie najwyższym biegu.

- Należy unikać gwałtownego przyspieszania.

- Nie należy niepotrzebnie hamować. Dlatego też, zauważywszy wcześniej przeszkodę lub zakręt, należy wykorzystać efekt hamowania silnikiem, zdejmując po prostu nogę z pedału przyspieszenia.

- Jadąc pod górę nie starać się utrzymywać stałej prędkości, nie przyspieszać silniej niż podczas jazdy po płaskim terenie: najkorzystniej jest utrzymywać pedał przyspieszenia na stałym poziomie.

- Kilkakrotne wciskanie sprzęgła i dodawanie gazu przed wyłączeniem silnika, to czynności zbyteczne w nowoczesnych pojazdach.

- Jazda w złą pogodę, drogi zalane wodą:

Nie należy jeździć po drogach, na których zalewająca je woda sięga powyżej dolnej krawędzi obręczy kół.

Utrudnienie w prowadzeniu pojazdu

Po stronie kierowcy należy koniecznie używać dywanika przeznaczonego do danego pojazdu, mocując go założonymi łącznikami i regularnie sprawdzać jego zamocowanie. Nie stosować wielu dywaników.

Ryzyko zablokowania pedałów.

Opony

- Niedostateczne ciśnienie w oponach może spowodować wzrost zużycia paliwa.

- W celu zoptymalizowania zużycia paliwa ustaw ciśnienie w oponach dla najwyższej prędkości lub zastosuj ciśnienie zalecane podane na krawędzi drzwi kierowcy. CIŚNIENIE W OGUMIENIU.

- Stosowanie opon niezalecanych przez producenta może również spowodować wzrost zużycia paliwa.

Rady dotyczące użytkowania

- Należy jak najczęściej korzystać z trybu ECO.

- Włączone odbiorniki prądu, to wzrost zużycia paliwa. Dlatego też należy w miarę możliwości wyłączać je, gdy tylko przestajemy z nich korzystać. Jednak (bezpieczeństwo przede wszystkim), należy włączać światła, gdy wymagają tego warunki drogowe (w myśl zasady: widzieć i być widzianym).

- Korzystać z układu wentylacji. Jazda z szybkością 100 km/h z otwartymi szybami powoduje wzrost zużycia paliwa o 4%.

- Uzupełniając paliwo nie dopuszczać do przelewania zbiornika.

- W przypadku pojazdów wyposażonych w klimatyzację, zwiększone zużycie paliwa (zwłaszcza w cyklu miejskim) przy włączonej klimatyzacji jest normalnym zjawiskiem. W przypadku pojazdów wyposażonych w klimatyzację bez automatycznego trybu działania, należy ją wyłączyć, gdy jej działanie nie jest już konieczne.

Rady mające na celu zmniejszenie zużycia paliwa, a tym samym przyczynienie się do ochrony środowiska:

Jeżeli samochód pozostawał zaparkowany przy upalnej pogodzie lub w nasłonecznionym miejscu, należy pamiętać o przewietrzeniu go w celu usunięcia gorącego powietrza przed uruchomieniem silnika.

- Unikać jazdy z pustym bagażnikiem dachowym.

- Do przewozu przedmiotów o dużej objętości używać przyczepy.

- Przy podróżowaniu z przyczepą kempingową należy zaopatrzyć się w atestowany spojler dachowy i dokonać jego odpowiedniej regulacji.

- Unikać jazdy „od drzwi do drzwi“ (krótkie przejazdy, długie postoje) - w takich warunkach silnik nie osiąga odpowiedniej temperatury pracy.

OMÓWIENIE ROZWIĄZAŃ WSPIERAJĄCYCH EKONOMICZNĄ JAZDĘ