Powrót do listy

FUNKCJA STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

System ten pozwala zmniejszyć zużycie paliwa oraz emisję gazów cieplarnianych. System włączy się automatycznie podczas uruchomienia pojazdu. Podczas jazdy system zatrzymuje silnik (tryb gotowości), gdy pojazd zatrzymuje się lub porusza się z małą prędkością (korki, światła drogowe itp.), w zależności od pojazdu.

Warunki stanu czuwania

Samochód ruszył od czasu ostatniego zatrzymania.

W przypadku pojazdów wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów:

- skrzynia biegów znajduje się w położeniu D, M lub N;

i

- pedał hamulca jest wciśnięty (wystarczająco mocno);

Jeżeli lampka ostrzegawcza miga, gdy pojazd stoi i na wyświetlaczu pojawia się komunikat „Wciśnij pedał hamulca”,   pedał hamulca nie jest wciśnięty z wystarczającą siłą;

i

- pedał przyspieszenia nie jest wciśnięty;

i

- gdy prędkość pojazdu jest zerowa przez ok. jedną sekundę lub, zależnie od pojazdu, gdy prędkość pojazdu spadnie poniżej około 5 km/h.

Stan czuwania silnika zostaje utrzymany po wybraniu położenia P lub N przy zaciągniętym hamulcu postojowym i zwolnionym pedale hamulca.

W przypadku pojazdów wyposażonych w ręczną skrzynię biegów:

- dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji neutralnej;

Jeżeli lampka kontrolna miga, gdy pojazd stoi i na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Ustaw w pozycji neutralnej”, ustaw dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym;

i

- pedał sprzęgła jest zwolniony;

i

- prędkość pojazdu jest mniejsza niż około 5 km/h.

W przypadku wszystkich samochodów:

lampka kontrolna świeci się na tablicy wskaźników w sposób ciągły, ostrzegając o przejściu silnika w stan czuwania.

Inne podzespoły samochodu działają normalnie podczas zatrzymania pracy silnika.

Gdy silnik przechodzi w tryb czuwania, wspomaganie kierownicy może zostać wyłączone.

W takim przypadku działanie układu zostanie wznowione, gdy silnik wyjdzie z trybu czuwania lub zostanie przekroczona prędkość około 1 km/h (zjazd ze wzniesienia, pochyłości itp.).

W razie przejścia silnika w stan czuwania, automatyczny hamulec parkingowy (w zależności od wersji pojazdu) nie zadziała w sposób samoczynny.

Nie należy prowadzić pojazdu, kiedy silnik jest w stanie czuwania (na tablicy wskaźników pojawia się lampka kontrolna ).

Przed opuszczeniem pojazdu silnik NALEŻY BEZWZGLĘDNIE wyłączyć (silnik nie może być w trybie czuwania). URUCHAMIANIE I WYŁĄCZANIE SILNIKA: samochód z kluczykiem WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE SILNIKA: pojazd wyposażony w kartę.

Uniemożliwia przejście silnika w stan czuwania

Kiedy uruchomiony jest system, w niektórych sytuacjach (np. wjazd na skrzyżowanie) możliwe jest pozostawienie pracującego silnika w celu szybkiego ruszenia.

W przypadku pojazdów wyposażonych w automatyczne skrzynie biegów, gdy silnik przechodzi w tryb gotowości po zatrzymaniu pojazdu:

Przytrzymać pojazd unieruchomiony, naciskając lekko na pedał hamulca.

W przypadku pojazdów wyposażonych w ręczną skrzynię biegów:

Przytrzymać wciśnięty pedał sprzęgła.

Wyjście z trybu czuwania silnika

W przypadku pojazdów wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów:

- gdy drzwi kierowcy są otwarte;

lub

- gdy pas bezpieczeństwa kierowcy jest odpięty;

lub

- pedał hamulca jest zwolniony, a dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu D lub M (zależnie od pojazdu);

lub

- pedał hamulca jest zwolniony, dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu N, a hamulec postojowy jest zwolniony;

lub

- pedał hamulca został ponownie wciśnięty, dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu P lub N, a hamulec parkingowy jest zaciągnięty;

lub

- dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu R;

lub

- pedał przyspieszenia jest wciśnięty;

lub

- w zależności od pojazdu, dźwigienki zmiany biegów są aktywne w trybie ręcznym (M) AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW.

Aby zatankować paliwo należy wyłączyć silnik (silnik nie może być w trybie czuwania w pojazdach wyposażonych w funkcję STOP and START): wyłącz zapłon. URUCHAMIANIE I WYŁĄCZANIE SILNIKA: samochód z kluczykiem WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE SILNIKA: pojazd wyposażony w kartę. Ryzyko pożaru.

Funkcja „AUTOHOLD" włączona FUNKCJA „AUTOHOLD", pedał hamulca może zostać zwolniony, a silnik pozostaje w trybie czuwania.

wciśnij pedał przyspieszenia, aby wyjść z trybu gotowości.

W przypadku pojazdów wyposażonych w ręczną skrzynię biegów:

- podczas otwierania drzwi kierowcy, bez włączonego biegu i przy zwolnionym pedale sprzęgła;

lub

- po odpięciu pasa bezpieczeństwa kierowcy, bez włączonego biegu i przy zwolnionym pedale sprzęgła;

lub

- skrzynia biegów znajduje się w położeniu neutralnym i pedał sprzęgła jest wciśnięty z niewielką siłą;

lub

- włączony bieg i pedał sprzęgła całkowicie wciśnięty.

Uwaga specjalna: w niektórych pojazdach wyłączenie zapłonu, gdy silnik znajduje się trybie czuwania powoduje zapalenie się lampki ostrzegawczej Ä na tablicy wskaźników. Lampka gaśnie po kilku sekundach.

Warunki konieczne, by silnik nie wszedł w stan czuwania

Spełnienie pewnych warunków uniemożliwia przejście silnika w stan czuwania:

- drzwi kierowcy nie są zamknięte;

- pas bezpieczeństwa kierowcy nie jest zapięty;

- włączony jest wsteczny bieg;

- pokrywa komory silnika nie jest zablokowana;

- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura otoczenia;

- akumulator nie jest wystarczająco naładowany;

- różnica między temperaturą wewnątrz samochodu oraz temperaturą ustawioną w klimatyzacji automatycznej jest zbyt wysoka;

- system pomocy przy parkowaniu jest w trakcie działania;

- za duża wysokość;

- nachylenie jest zbyt strome dla pojazdów wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów;

- funkcja „Dobra widoczność” jest aktywna KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA;

- temperatura silnika jest niewystarczająca;

- układ ograniczania emisji substancji toksycznych jest w trakcie regeneracji;

-...

Lampka kontrolna pojawia się na tablicy wskaźników i ostrzega przed brakiem możliwości włączenia silnika w stan czuwania.

Lampka ostrzegawcza na tablicy wskaźników pojawia się wraz z komunikatem:

- „Optymalizacja ład. akumulatora”, aby nadać priorytet funkcji ładowania akumulatora;

- „Ogrzewanie priorytetowe”, aby nadać priorytet funkcji klimatyzacji;

- „Priorytet silnik pracuje”, aby nadać priorytet funkcjom silnika.

W przypadku pojazdów wyposażonych w mechaniczną skrzynię biegów:

ponowne uruchomienie może zostać przerwane, jeżeli pedał sprzęgła zostanie zwolniony zbyt szybko, gdy włączony jest bieg.

Wyłączyć funkcję Stop and Start przed przystąpieniem do jakiejkolwiek naprawy w komorze silnika.

Cecha szczególna ponownego uruchomienia silnika w sposób automatyczny

Dla zapewnienia większego bezpieczeństwa oraz komfortu, po spełnieniu pewnych warunków, silnik może uruchomić się ponownie bez działania ze strony kierowcy

Dzieje się tak w następujących przypadkach:

- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura otoczenia;

- funkcja „Dobra widoczność” jest aktywna KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA;

- akumulator nie jest wystarczająco naładowany;

- prędkość pojazdu przekracza 5 km/h (przy zjeździe z pochyłości itp.);

- wielokrotne naciśnięcie pedału hamulca lub potrzeba użycia układu hamulcowego;

-...

Na tablicy wskaźników wyświetla się lampka ostrzegawcza , która sygnalizuje automatyczny rozruch silnika.

Przed opuszczeniem pojazdu silnik NALEŻY BEZWZGLĘDNIE wyłączyć (silnik nie może być w trybie czuwania). URUCHAMIANIE I WYŁĄCZANIE SILNIKA: samochód z kluczykiem WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE SILNIKA: pojazd wyposażony w kartę.

Lampka ostrzegawcza na tablicy wskaźników pojawia się wraz z komunikatem:

- „Optymalizacja ład. akumulatora”, aby nadać priorytet funkcji ładowania akumulatora;

- „Ogrzewanie priorytetowe”, aby nadać priorytet funkcji klimatyzacji;

- „Priorytet silnik pracuje”, aby nadać priorytet funkcjom silnika.

Włączanie, wyłączanie systemu

Wcisnąć przełącznik 1w celu wyłączenia tej funkcji. Komunikat „Stop & Start wyłączony” wyświetla się na tablicy wskaźników i zapala się lampka kontrolna przełącznika 1.

Ponowne wciśnięcie spowoduje włączenie systemu. Komunikat „Stop & Start włączony” wyświetla się na tablicy wskaźników i gaśnie lampka kontrolna przełącznika 1.

System jest automatycznie włączany za każdym razem, gdy pojazd jest uruchamiany za pomocą przycisku rozruchu. URUCHAMIANIE I WYŁĄCZANIE SILNIKA: samochód z kluczykiem WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE SILNIKA: pojazd wyposażony w kartę.

Nieprawidłowości w działaniu

Kiedy na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Skontroluj Stop & Start”, a lampka kontrolna przełącznika 1 świeci, system jest wyłączony.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Uwaga specjalna: gdy silnik znajduje się w stanie czuwania, naciśnięcie przycisku 1 powoduje automatyczne uruchomienie silnika.

OMÓWIENIE UKŁADU STOP&START