WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE SILNIKA: pojazd wyposażony w kartę

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Karta musi być umieszczona w strefie rozpoznawania 1.

Aby uruchomić silnik, należy:

- Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów: gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu P, wciśnij pedał hamulca, naciśnij przycisk 2 i zwolnij pedał hamulca po uruchomieniu silnika;

- pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów: wciśnij pedał hamulca i naciśnij przycisk 2, następnie zwolnij pedał hamulca po uruchomieniu silnika. Jeżeli włączony jest bieg, wciśnij również pedał sprzęgła.

Cechy szczególne

- jeżeli jeden z warunków uruchomienia silnika nie jest spełniony, na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Naciśnij hamulec + START”, „Wciśnij sprzęgło + START” lub „Ustaw bieg w pozycji P”.

- w niektórych przypadkach konieczne jest poruszenie kierownicą oraz jednoczesne wciśnięcie przycisku rozruchu 2 w celu ułatwienia odblokowania kolumny kierownicy; informuje o tym komunikat „Obróć kierownicę + START” wyświetlany na tablicy wskaźników;

Uwaga: w pojazdach wyposażonych w mechaniczną skrzynię biegów, w przypadku zgaśnięcia silnika na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Wciśnij sprzęgło”. Wciśnij całkowicie pedał sprzęgła, aby ponownie uruchomić silnik.

Odpowiedzialność kierowcy podczas postoju lub po zatrzymaniu pojazdu

Nigdy nie należy opuszczać pojazdu, pozostawiając w kabinie, nawet na bardzo krótki czas, dziecko, niesamodzielną osobę dorosłą lub zwierzę.

Mogłyby one narazić na niebezpieczeństwo siebie lub inne osoby, włączając silnik, uruchamiając takie elementy wyposażenia jak na przykład podnośniki szyb lub blokując zamki drzwi.

Ponadto, należy pamiętać, że przy wysokiej temperaturze na zewnątrz i/lub dużym nasłonecznieniu temperatura w kabinie wzrasta bardzo szybko.

RYZYKO ŚMIERCI LUB POWAŻNYCH OBRAŻEŃ.

Wersje zasilane LPG

Jest to układ, który automatycznie określa przejście z zasilania benzyną na LPG.

Podczas pracy na LPG wskaźnik poziomu paliwa może wskazywać spadek poziomu benzyny.

Zależnie od wersji pojazdu, w pewnych warunkach eksploatacji (np. mocne przyspieszenie) system może zdecydować o czasowym przejściu na tryb zasilania benzyną. Zielona lampka ostrzegawcza C miga bez żadnego sygnału dźwiękowego.

Jeżeli warunki środowiskowe na to pozwalają, system może automatycznie powrócić do trybu zasilania LPG.

Przy temperaturze bliskiej 0°C lub niższej zaleca się uruchomienie trybu ECO, aby jak najlepiej wykorzystać tryb LPG RADY DOTYCZĄCE JAZDY ECO.

Należy unikać parkowania samochodu i włączania silnika w miejscach, gdzie łatwopalne substancje i materiały, takie jak trawa lub liście mogłyby mieć styczność z rozgrzanymi elementami układu wylotowego.

Nie należy nigdy zapłonu przed całkowitym zatrzymaniem samochodu. Wyłączenie silnika powoduje wyłączenie układu wspomagania (hamulców, kierownicy itd.) oraz systemów bezpieczeństwa biernego (poduszki powietrzne airbags, napinacze pasów bezpieczeństwa itd.).

Odpowiedzialność kierowcy podczas parkowania lub zatrzymywania pojazdu

Nigdy nie należy opuszczać pojazdu, pozostawiając w kabinie, nawet na bardzo krótki czas, dziecko, niesamodzielną osobę dorosłą lub zwierzę. Mogłyby one narazić na niebezpieczeństwo siebie lub inne osoby włączając silnik, uruchamiając takie elementy wyposażenia, jak na przykład podnośniki szyb lub zablokować zamki drzwi... Ponadto, należy pamiętać, że w przypadku upalnych i/lub bardzo słonecznych dni, temperatura w kabinie wzrasta bardzo szybko. RYZYKO ŚMIERCI LUB POWAŻNYCH OBRAŻEŃ.

Rozruch w trybie „wolne ręce” przy otwartym bagażniku

W takim przypadku, aby uniknąć ryzyka zgubienia, karta nie może znajdować się w bagażniku.

Funkcja „Akcesoria“

(włączenie zapłonu)

Po uzyskaniu dostępu do pojazdu, dostępne są niektóre funkcje (radioodtwarzacz, system nawigacji, wycieraczki...).

Aby uzyskać dostęp do pozostałych funkcji, gdy karta znajduje się w kabinie, nacisnąć przycisk 2 bez wciskania pedałów.

Nieprawidłowości w działaniu

W niektórych przypadkach karta typu „wolne ręce” może przestać działać:

- zużyta bateria karty itd.;

- gdy w pobliżu znajdują się urządzenia działające na tej samej częstotliwości (ekran, telefon komórkowy, gry wideo…);

- pojazd znajduje się w strefie o silnym promieniowaniu elektromagnetycznym.

Na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Umieść kartę w strefie +START”.

Wciśnij pedał hamulca lub sprzęgła, następnie umieść kartę 5 (strona przycisku) w strefie docelowej 4. Naciśnij przycisk 2, aby uruchomić pojazd. Komunikat gaśnie.

Warunki niezbędne do wyłączenia silnika

Pojazd musi być zaparkowany, a dźwignia zmiany biegów powinna być ustawiona w położeniu P (automatyczna skrzynia biegów).

Gdy karta znajduje się w pojeździe, nacisnąć przycisk 2: silnik zostanie wyłączony. Kolumna kierownicy blokuje się, gdy zostaną otwarte drzwi kierowcy lub pojazd zostanie zablokowany.

Jeżeli karta znajduje się poza kabiną lub bateria w karcie jest rozładowana, pojazd stoi i nastąpi próba wyłączenia silnika, na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Karta nieobecna naciśnij START”; w takiej sytuacji należy nacisnąć przycisk 2 i przytrzymać go w takim położeniu przez ponad trzy sekundy.

Jeżeli karta znajduje się poza kabiną, należy sprawdzić, czy można ją odzyskać przed długim naciśnięciem, ponieważ bez karty nie można będzie ponownie uruchomić silnika.

Po wyłączeniu silnika, dodatkowe urządzenia (radioodtwarzacz, itp.) włączone w tym momencie działają jeszcze przez około 10 minut.

Po otwarciu drzwi po stronie kierowcy, urządzenia przestają działać.

Nie należy nigdy wyłączać silnika przed całkowitym zatrzymaniem samochodu, zatrzymanie silnika powoduje odcięcie układów wspomagania: Wyłączenie silnika powoduje wyłączenie układu wspomagania (hamulców, kierownicy itd.) oraz systemów bezpieczeństwa biernego (poduszki powietrzne airbags, napinacze pasów bezpieczeństwa itd.).

Przy wysiadaniu z pojazdu, w szczególności, gdy zabiera się kartę ze sobą, upewnić się, że silnik jest wyłączony.

Odpowiedzialność kierowcy podczas postoju lub po zatrzymaniu pojazdu

Nigdy nie należy opuszczać pojazdu, pozostawiając w kabinie, nawet na bardzo krótki czas, dziecko, niesamodzielną osobę dorosłą lub zwierzę.

Mogłyby one narazić na niebezpieczeństwo siebie lub inne osoby, włączając silnik, uruchamiając takie elementy wyposażenia jak na przykład podnośniki szyb lub blokując zamki drzwi.

Ponadto, należy pamiętać, że przy wysokiej temperaturze na zewnątrz i/lub dużym nasłonecznieniu temperatura w kabinie wzrasta bardzo szybko.

RYZYKO ŚMIERCI LUB POWAŻNYCH OBRAŻEŃ.