Patrz punkt „System wspomagania parkowania” w rozdziale 2.

Order: 
330
Image: 
Model: