Patrz paragraf „Systemy wspomagania prowadzenia pojazdu” w rozdziale 2.

Order: 
230
Image: 
Model: