Patrz rozdział 2, paragraf „Ogranicznik prędkości” i „Regulator prędkości”.

Order: 
220
Image: 
Model: