Patrz paragraf „Sygnał ostrzegający o utracie ciśnienia w oponach” w rozdziale 2.

Order: 
240
Image: 
Model: