Powrót do listy

FUNKCJA STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

System ten pozwala zmniejszyć zużycie paliwa oraz emisję gazów cieplarnianych.

System włączy się automatycznie podczas uruchomienia pojazdu.

W trakcie jazdy, system zatrzymuje silnik (przejście w tryb czuwania) w przypadku zatrzymania się pojazdu (w korku, na światłach itd.).

Warunki stanu czuwania

Samochód ruszył od czasu ostatniego zatrzymania.

Dotyczy automatycznej skrzyni biegów:

- skrzynia biegów znajduje się w położeniu D, M lub N;

i

- pedał hamulca jest wciśnięty (z wystarczającą siłą);

i

- pedał przyspieszenia jest zwolniony;

i

- prędkość pojazdu jest zerowa przez około sekundę.

Stan czuwania silnika zostaje utrzymany po wybraniu położenia P lub N przy zaciągniętym hamulcu parkingowym i zwolnionym pedale hamulca.

We wszystkich wersjach pojazdów:

Zapalona lampka ostrzegawcza na tablicy wskaźników sygnalizuje przejście silnika w stan czuwania.

Inne podzespoły samochodu działają normalnie podczas zatrzymania pracy silnika.

Nie należy prowadzić pojazdu, kiedy silnik jest w stanie czuwania (na tablicy wskaźników pojawia się lampka kontrolna ).

W razie przejścia silnika w stan czuwania, automatyczny hamulec parkingowy (w zależności od wersji pojazdu) nie zadziała w sposób samoczynny.

Przy silniku w stanie czuwania wspomaganie układu hamulcowego nie działa.

Zapobieganie przechodzeniu silnika w stan czuwania

W niektórych sytuacjach (np. wjazd na skrzyżowanie) można pozostawić pracujący silnik pomimo włączonego systemu, aby umożliwić błyskawiczne ruszenie.

Automatyczna skrzynia biegów:

Unieruchomić pojazd, naciskając pedał hamulca z niewielką siłą.

Warunki wyjścia silnika z trybu czuwania

Dotyczy automatycznej skrzyni biegów:

- pedał hamulca jest zwolniony, dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu D lub M,

- gdy pedał hamulca zostanie zwolniony, dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu N i hamulec parkingowy jest zwolniony lub,

- gdy pedał hamulca zostanie ponownie wciśnięty, a dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu P lub N i hamulec parkingowy jest zaciągnięty lub,

- w położeniu R lub,

- gdy pedał przyspieszenia jest wciśnięty lub

- przestawienie dźwigni zmiany biegów w położenie + lub - w trybie ręcznej zmiany biegów.

Uwaga specjalna: w niektórych pojazdach wyłączenie zapłonu, gdy silnik znajduje się trybie czuwania powoduje zapalenie się lampki ostrzegawczej Ä na tablicy wskaźników. Lampka gaśnie po kilku sekundach.

Przed rozpoczęciem tankowania należy wyłączyć silnik (silnik nie może być w trybie czuwania): zawsze trzeba wyłączyć silnik. URUCHAMIANIE, WYŁĄCZANIE SILNIKA: samochód z kluczykiem lub WŁĄCZANIE, WYŁĄCZANIE SILNIKA: pojazd wyposażony w kartę RENAULT

Warunki zapobiegające przejściu silnika w stan czuwania

Spełnienie pewnych warunków uniemożliwia przejście silnika w stan czuwania:

pojazdy wyposażone w RENAULT kartę:

- drzwi kierowcy nie są zamknięte;

- pas bezpieczeństwa kierowcy nie jest zapięty;

wszystkie pojazdy:

- włączony jest wsteczny bieg;

- pokrywa komory silnika nie jest zablokowana;

- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura otoczenia;

- akumulator nie jest wystarczająco naładowany;

- jeśli tryb „4WD Lock” jest dostępny, zostanie włączony; UKŁAD NAPĘDOWY: 4 koła napędowe (4WD)

- różnica między temperaturą wewnątrz samochodu oraz temperaturą ustawioną w klimatyzacji automatycznej jest zbyt wysoka;

- system pomocy przy parkowaniu jest w trakcie działania;

- nachylenie terenu jest większe niż około 12% w przypadku pojazdów wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów;

- funkcja „Dobra widoczność” jest aktywna; KLIMATYZACJA STEROWANA RĘCZNIE lub KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA: Element sterujący A lub KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA: elementy sterujące B i C

- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura silnika;

- układ ograniczania emisji substancji toksycznych jest w trakcie regeneracji;

lub

-...

Na tablicy wskaźników świeci się lampka kontrolna . Lampka kontrolna informuje o braku możliwości przejścia silnika w stan czuwania.

Wyłączyć funkcję Stop and Start przed przystąpieniem do jakiejkolwiek naprawy w komorze silnika.

Przypadki szczególne pojazdów wyposażonych w kartę RENAULT

Jeśli przy silniku będącym w stanie czuwania (korek, postój na światłach itp.) kierowca odepnie pas bezpieczeństwa, otworzy drzwi kierowcy lub wstanie z fotela, zapłon wyłączy się samoczynnie.

Automatyczny hamulec parkingowy włącza się wówczas automatycznie.

Aby ponownie aktywować system Stop and Start, należy uruchomić silnik. URUCHAMIANIE, WYŁĄCZANIE SILNIKA: samochód z kluczykiem lub WŁĄCZANIE, WYŁĄCZANIE SILNIKA: pojazd wyposażony w kartę RENAULT

Specjalna uwaga dotycząca pojazdów wyposażonych w kluczyk

Opuszczenie pojazdu, którego silnik znajduje się w trybie czuwania (np. podczas stania w korku, na czerwonym świetle itd.) powoduje emisję sygnału dźwiękowego, który sygnalizuje, że silnik nie został całkowicie wyłączony, ale znajduje się w trybie czuwania.

Silnik znajdujący się w stanie czuwania zostanie automatycznie uruchomiony, gdy kierowca naciśnie pedał przyspieszenia. Przed ruszeniem należy sprawdzić, czy jest to bezpieczne.

Cecha szczególna ponownego uruchomienia silnika w sposób automatyczny

Dla zapewnienia większego bezpieczeństwa oraz komfortu, po spełnieniu pewnych warunków, silnik może uruchomić się ponownie bez działania ze strony kierowcy

Dzieje się tak w następujących przypadkach:

- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura otoczenia;

- funkcja „Dobra widoczność” jest aktywna; KLIMATYZACJA STEROWANA RĘCZNIE lub KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA: Element sterujący A lub KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA: elementy sterujące B i C

- akumulator nie jest wystarczająco naładowany;

- prędkość pojazdu przekracza 5 km/h (przy zjeździe z pochyłości itp.);

- wielokrotne naciśnięcie pedału hamulca lub potrzeba użycia układu hamulcowego;

-...

Specjalna uwaga dotycząca pojazdów wyposażonych w kluczyk: w niektórych warunkach funkcja automatycznego rozruchu jest niedostępna, gdy przednie drzwi pojazdu są otwarte.

Włączanie, wyłączanie systemu

Wcisnąć przełącznik 1 w celu wyłączenia tej funkcji. Komunikat „Stop & Start wyłączony” pojawia się na tablicy wskaźników i zaczyna się świecić lampka kontrolna 2 przełącznika.

Ponowne wciśnięcie spowoduje włączenie systemu. Komunikat „Stop & Start włączony” wyświetla się na tablicy wskaźników i gaśnie lampka kontrolna 2 przełącznika 1.

System włącza się ponownie automatycznie przy każdym uruchomieniu pojazdu.

Nieprawidłowości w działaniu

Kiedy komunikat „Skontroluj Stop & Start” pojawia się na tablicy wskaźników, a lampka kontrolna 2 przełącznika jest zapalona 1, system jest wyłączony.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Uwaga: gdy silnik znajduje się w stanie czuwania, naciśnięcie przełącznika 1 powoduje automatyczne ponowne uruchomienie silnika.