Powrót do listy

AKTYWNY SYSTEM AWARYJNEGO HAMOWANIA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Wykorzystując informacje przesyłane przez radar 1, system oblicza odległość, która oddziela go od pojazdów znajdujących się z przodu.

System informuje kierowcę, czy istnieje ryzyko kolizji czołowej, aby umożliwić odpowiednie manewry awaryjne (naciśnięcie pedału hamulca i/lub obrócenie kierownicy).

W zależności od reakcji kierowcy system może wspomagać hamowanie, aby ograniczyć skutki lub zapobiec kolizji.

Lokalizacja radaru 1

Upewnij się, że obszar radaru nie jest zasłonięty (brud, błoto, śnieg, nieprawidłowo zamocowana przednia tablica rejestracyjna), uderzony, zmodyfikowany (malowanie) lub zakryty przez jakiekolwiek akcesoria zamontowane w przedniej części pojazdu (na osłonie chłodnicy lub logotypie itp.).

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Funkcja w żadnym razie nie zastępuje kierowcy, który musi zachować uwagę i który ponosi odpowiedzialność za utrzymanie ciągłej kontroli nad pojazdem.

Czynność

Wykrywanie pojazdów

Jeżeli w czasie jazdy z prędkością od 5 km/h do 140 km/h wystąpi ryzyko kolizji z pojazdem znajdującym się z przodu, system:

- ostrzega przed ryzykiem kolizji:

Na tablicy wskaźników pojawia się lampka kontrolna , której towarzyszy sygnał dźwiękowy.

Jeżeli kierowca wciśnie pedał hamulca, ale system nadal wykrywa ryzyko kolizji, lampka ostrzegawcza miga na tablicy wskaźników wraz z sygnałem dźwiękowym, dopóki system nie wykryje zaniku niebezpieczeństwa.

- może zainicjować hamowanie:

jeżeli kierowca nie zareaguje na ostrzeżenie i kolizja staje się nieunikniona.

Jeżeli pojazd zatrzymał się w wyniku aktywnego hamowania awaryjnego, kierowca musi utrzymywać pojazd w bezruchu, wciskając pedał hamulca.

Uwaga: jeżeli kierowca korzysta z elementów sterujących pojazdu (kierownica, pedały itp.), system może opóźnić niektóre działanie lub nie aktywować się.

Cechy szczególne pojazdów stojących

System wykrywa pojazdy stojące podczas jazdy z prędkością od około 5 km/h do 100 km/h. System nie jest aktywny i nie wysyła ostrzeżenia o nieruchomych pojazdach po przekroczeniu prędkości około 100 km/h.

Zależnie od prędkości jazdy system wykrywa tylko pojazdy poruszające się w tym samym kierunku lub przeszkody stojące. System może w szczególności nie wykryć motocykla, ponieważ trudno jest przewidzieć jego tor jazdy.

W razie manewru awaryjnego można zatrzymać hamowanie w dowolnym momencie. W tym celu należy:

- wciśnięcie pedału przyspieszenia;

lub

- skręcić kierownicą w celu wykonania manewru omijania.

Włączanie-wyłączanie systemu

Gdy pojazd stoi z włączonym zapłonem:

- naciskaj przycisk 3 lub 4, aby wybrać funkcję „Hamowanie aktyw.” na wyświetlaczu 2;

- naciśnij i przytrzymaj przycisk 3 lub 4 przez około trzy sekundy, aby wyłączyć system.

Stałe świecenie lampki ostrzegawczej na tablicy wskaźników potwierdza, że   system jest wyłączony.

Stałe świecenie lampki ostrzegawczej na tablicy wskaźników potwierdza, że   system jest wyłączony.

Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie przycisku 3 lub 4 spowoduje włączenie systemu. Na tablicy wskaźników zgaśnie lampka ostrzegawcza .

System ponownie się uruchamia po każdym włączeniu zapłonu w pojeździe.

Czasowe zawieszenie działania

Gdy system wykryje, że funkcja nie jest czasowo dostępna, na tablicy wskaźników zapala się lampka ostrzegawcza i pojawia się komunikat „Radar przód brak widoczności”.

Istnieją dwie możliwości:

- działanie systemu zostaje czasowo wstrzymane (na przykład: radar zasłonięty przez kurz, błoto, śnieg itp.). W takim przypadku należy zaparkować pojazd i wyłączyć silnik. Oczyścić aktywną powierzchnię radaru. Po następnym uruchomieniu silnika lampka ostrzegawcza i komunikat znikną;

- w przeciwnym razie przyczyną może być inny problem; należy skontaktować się z ASO.

Nieprawidłowości w działaniu

Zapalona lampka ostrzegawcza i na tablicy wskaźników i komunikat „Skontroluj syst. hamowania aktyw.” sygnalizuje usterkę systemu. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Aktywne hamowanie awaryjne

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Funkcja w żadnym razie nie zastępuje kierowcy, który musi zachować uwagę i który ponosi odpowiedzialność za utrzymanie ciągłej kontroli nad pojazdem. Włączenie funkcji może być opóźnione lub uniemożliwione, gdy system wykryje wyraźne oznaki kontroli pojazdu przez kierowcę (zmianę położenia kierownicy, pedałów itp.).

System nie może być aktywny:

- gdy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu neutralnym lub pedał sprzęgła został wciśnięty na około dix sekund;

- włączony jest hamulec parkingowy;

- gdy nastąpiła aktywacja systemu ESP (ESC);

- pojazd jest na zakręcie.

Czynności/naprawy systemu

- W przypadku zderzenia zgodność radaru może ulec zmianie i jego działanie może być zakłócone. Należy wyłączyć funkcję i skontaktować się z autoryzowanym partnerem marki.

- Wszystkie czynności (naprawy, wymiana części, poprawki lakiernicze) w obrębie radaru muszą wykonywać wykwalifikowani specjaliści.

Jedynie partner marki jest upoważniony do naprawy systemu.

Wystąpienie zakłóceń w działaniu systemu

Działanie systemu może być zakłócone przez pewne warunki i okoliczności, takie jak:

- złożona infrastruktura (metalowy most, tunel itp.);

- złe warunki atmosferyczne (śnieg, grad, gołoledź itp.);

- ...

W tych warunkach system może nie reagować lub może nieumyślnie zainicjować hamowanie.

Ograniczenia działania systemu

- Przy każdym uruchamianiu pojazdu system przeprowadza kalibrację zgodnie z otoczeniem pojazdu i może być nieaktywny przez czas od około dwóch do pięciu minut.

- Pojazd poruszający się w odwrotnym kierunku nie powoduje uruchomienia żadnego ostrzeżenia ani nie wpływa na funkcjonowanie systemu.

- Okolice radaru muszą być czyste i niezmieniane, aby zagwarantować poprawne działanie systemu.

- System może nie działać tak skutecznie w przypadku pojazdów o niewielkich rozmiarach, takich jak motocykle, rowery.

W tych warunkach system może nie reagować lub może nieumyślnie zainicjować hamowanie.

Wyłączenie funkcji

Należy wyłączyć funkcję, jeżeli:

- nie działają światła stopu;

- przód pojazdu został uderzony lub uszkodzony;

- pojazd jest holowany (awaria).

W przypadku nieprawidłowego działania system należy wyłączyć i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Przerwanie funkcji

W każdej chwili można wyłączyć funkcję aktywnego hamowania. W tym celu należy szybko wcisnąć pedał przyspieszenia lub obrócić kierownicę tak, jak w trakcie wykonywania manewru omijania przeszkody.