BLOKOWANIE I ODBLOKOWANIE ZAMKÓW DRZWI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Jeżeli nadajnik nie działa

W niektórych przypadkachnadajnik zdalnego sterowania na fale radiowe może nie działać:

- zużyta bateria nadajnika zdalnego sterowania na fale radiowe, rozładowany akumulator itp.

- zakłócenia spowodowane przez urządzenia elektroniczne znajdujące się w pobliżu nadajnika (np. telefon komórkowy);

- pojazd znajduje się w strefie o silnym promieniowaniu elektromagnetycznym.

Można wtedy:

- użyć kluczyka wbudowanego w nadajnik zdalnego sterowania na fale radiowe w celu odblokowania zamka przednich drzwi z lewej strony;

- zablokować ręcznie zamki wszystkich drzwi;

- aby użyć przycisku blokowania/odblokowania drzwi po wewnętrznej stronie (patrz następne strony).

Blokowanie ręczne

Sposób użycia kluczyka

Zablokować lub odblokować drzwi poprzez wprowadzenie kluczyka do zamka 1 do oporu i obrócenie go.

Ręczne blokowanie zamków drzwi

W przypadku otwartych drzwi, obróć śrubę 2 (za pomocą końcówki kluczyka) i zamknij drzwi.

Drzwi są odtąd zablokowane z zewnątrz.

Otwarcie drzwi będzie możliwe tylko od wewnątrz lub przy pomocy kluczyka w przypadku przednich drzwi.

Sterowanie blokowaniem-odblokowaniem zamków drzwi od wewnątrz

Przełącznik 3 steruje jednocześnie wszystkimi drzwiami.

Jeżeli jeden z elementów otwieranych nadwozia (drzwi lub pokrywa bagażnika) jest otwarty lub niedomknięty, następuje szybkie zablokowanie-odblokowanie zamków.

Blokowanie elementów otwieranych nadwozia bez użycia nadajnika zdalnego sterowania

Przy wyłączonym silniku i zamkniętych drzwiach tylnych, a otwartych jednych drzwiach z przodu, wcisnąć i przytrzymać przez ponad pięć sekund przełącznik 3.

Przed wyjściem z pojazdu należy upewnić się, że kluczyk został zabrany.

Po zamknięciu drzwi wszystkie zamki zostaną zablokowane.

W przypadku drzwi przednich po stronie kierowcy odblokowanie zamków z zewnątrz pojazdu będzie możliwe wyłącznie przy użyciu kluczyka lub nadajnika zdalnego sterowania.

Lampka kontrolna informująca o pozostawieniu otwartych drzwi lub bagażnika

Przy włączonym zapłonie lampka kontrolna przełącznika 3 sygnalizuje status zablokowania elementów otwieranych:

- lampka zapalona oznacza, że elementy otwierane nadwozia są zablokowane;

- lampka zgaszona oznacza, że drzwi i bagażnik są odblokowane.

Przy wyłączonym zapłonie, w chwili zablokowania zamków drzwi lampka kontrolna pozostaje zapalona, a następnie gaśnie.

Zablokowanie zamków drzwi przy otwartym bagażniku

Aby zablokować zamki w pojeździe z otwartym bagażnikiem (przewożenie przedmiotów w otwartym bagażniku, itd.), lub gdy samochód znajduje się w strefie o silnym promieniowaniu elektromagnetycznym, albo w przypadku awarii kluczyka: przy wyłączonym silniku, wcisnąć i przytrzymać ponad pięć sekund przełącznik 3.

Odpowiedzialność kierowcy

W przypadku jazdy z zablokowanymi zamkami drzwi, należy pamiętać, że może to utrudnić ratownikom dostęp do kabiny w razie wypadku.

Nigdy nie należy opuszczać pojazdu, pozostawiając wewnątrz kluczyk, nadajnik zdalnego sterowania lub nadajnik-odbiornik.