Zapala się, kiedy włączony jest tryb ECO . RADY DOTYCZĄCE JAZDY, ECO JAZDA.

Order: 
350
Image: 
Model: