Jeżeli zapali się, sygnalizuje usterkę systemu. Zapoznać się z instrukcją obsługi wyposażenia.

Order: 
360
Image: 
Model: