Powrót do listy

NAWIEWY, DYSZE WYLOTU POWIETRZA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Nawiewy centralne 4

Przepływ powietrza

Aby zamknąć: przesuń wypust 7 w kierunku zewnętrznej strony pojazdu, poza punkt oporu.

Aby otworzyć: przesuń wypust 7 w kierunku wnętrza pojazdu.

Kierunek nawiewu

Ustawić wypust 7 w wybranym położeniu.

Nawiewy boczne 2

Przepływ powietrza

Zamykanie: przesuń wypust 7 w kierunku wewnętrznej strony pojazdu, poza punkt oporu.

Otwieranie: przesuń wypust 7 w kierunku zewnętrznej strony pojazdu.

Kierunek nawiewu

Ustawić wypust 7 w wybranym położeniu.

Aby zapobiec powstaniu nieprzyjemnych zapachów w samochodzie, należy stosować wyłącznie systemy przewidziane do tego celu. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Nie mocuj żadnych przedmiotów do nawiewów powietrza (np. uchwytów na telefon).

Ryzyko powstania uszkodzeń.

Nie wolno niczego wprowadzać do układu wentylacji w samochodzie (np. w przypadku pojawienia się nieprzyjemnego zapachu, itd.).

Ryzyko powstania uszkodzeń lub pożaru.