Powrót do listy

OGRZEWANIE - KLIMATYZACJA ZE STEROWANIEM RĘCZNYM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Elementy sterujące

A Regulacja siły nawiewu powietrza.

B Włączanie funkcji recyrkulacji powietrza (z odizolowaniem kabiny).

C Regulacja temperatury powietrza.

D Włączenie klimatyzacji (zależnie od wersji pojazdu).

E Usuwanie szronu-zaparowania z tylnej szyby i/lub z zewnętrznych lusterek wstecznych.

F Rozdział powietrza.

Informacje i rady związane z eksploatacją KLIMATYZACJA: informacje i instrukcje dotyczące obsługi

Rozdział nawiewu powietrza w kabinie

Obrócić element sterujący F.

J Strumień powietrza jest kierowany wyłącznie do nawiewów deski rozdzielczej.

W tym położeniu nie jest możliwe zamknięcie wszystkich nawiewów.

G Strumień powietrza jest kierowany do dysz nawiewu w desce rozdzielczej oraz na nogi pasażerów.

F Strumień powietrza jest kierowany głównie na nogi pasażerów.

i Strumień powietrza jest rozłożony równomiernie na wszystkie dysze nawiewu na przednią szybę i szyby boczne oraz na nogi osób podróżujących.

W Strumień powietrza jest kierowany do dysz nawiewu na przednią szybę i szyby boczne. To położenie pozwala uniknąć pojawienia się zaparowania. Położenia tego należy używać, ustawiając najwyższą temperaturę.

V Usuwanie szronu-zaparowania z tylnej szyby i/lub z lusterek wstecznych.

Wcisnąć przycisk E, wbudowana w przycisk lampka kontrolna zapala się. Funkcja ta pozwala na szybkie usunięcie zaparowania z tylnej szyby i/lub z ogrzewanych lusterek zewnętrznych.

Aby wyłączyć tę funkcję, wcisnąć ponownie przycisk, a wbudowana w niego lampka kontrolna zgaśnie. Jeżeli przycisk nie zostanie wciśnięty, funkcja usuwania zaparowania wyłącza się automatycznie.

Regulacja temperatury powietrza

Obrócić element sterujący C.

Im bardziej jest ono obrócone w prawą stronę, tym wyższa jest temperatura nawiewanego powietrza.

Włączanie funkcji recyrkulacji powietrza (z odizolowaniem kabiny)

Przy normalnym działaniu wentylacji, dmuchawa pobiera powietrze z zewnątrz.

Recyrkulacja powietrza pozwala na odizolowanie kabiny od warunków zewnętrznego otoczenia (przejazd przez obszary o dużym zanieczyszczeniu powietrza...).

W celu przejścia do trybu odizolowania kabiny, wcisnąć przycisk B.

Funkcja ta pozwala na szybsze uzyskanie żądanej temperatury powietrza.

Przycisk ten włącza lub wyłącza recyrkulację powietrza. Lampka kontrolna działania świeci się, gdy funkcja jest włączona. Przy takim ustawieniu powietrze jest pobierane z wnętrza kabiny i ulega recyrkulacji bez pobierania powietrza z zewnątrz.

Długie używanie tego ustawienia może spowodować zaparowanie szyb i powstanie zapachów charakterystycznych dla zamkniętych pomieszczeń.

Dlatego też zaleca się przejście do normalnego trybu pracy wentylacji (pobieranie powietrza z zewnątrz) przez ponowne wciśnięcie przycisku B , gdy tylko recyrkulacja nie jest już potrzebna.

Regulacja siły nawiewu powietrza do kabiny

Obrócić element sterujący A z pozycji 0 do pozycji 4.

Wentylacja kabiny odbywa się poprzez wdmuchiwanie powietrza.

Wentylator decyduje o sile nadmuchu. Prędkość pojazdu ma niewielki wpływ.

Im bardziej pokrętło jest obrócone w prawo, tym silniejszy jest nawiew powietrza.

Uwaga: aby włączyć usuwanie zaparowania, ustawić element sterujący A w położeniu 4.

Włączenie lub wyłączenie klimatyzacji

(zależnie od wersji pojazdu)

Za pomocą przycisku D można uruchomić (lampka zapalona) lub wyłączyć (lampka zgaszona) klimatyzację.

Zastosowanie klimatyzacji pozwala na:

- obniżenie temperatury w kabinie;

- szybką likwidację zaparowania.

Uwaga: klimatyzacja nie działa, gdy temperatura zewnętrzna jest niska lub siła nawiewu mniejsza niż 1.