Powrót do listy

OSTRZEŻENIE O MARTWYM PUNKCIE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Korzystając z informacji przesyłanych przez czujniki 1 zainstalowane po obu stronach tylnego zderzaka, system powiadamia kierowcę, gdy inny pojazd pojawi się w strefie wykrywania A.

System jest aktywny, gdy samochód jedzie z prędkością między około 30 km/h a 140 km/h.

Cecha szczególna

Należy zwrócić uwagę 1, aby czujniki nie były niczym zanieczyszczone (brud, błoto, śnieg itp.).

Jeśli jeden z czujników jest zakryty, na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Oczyść czujnik martwego pola”. Wyczyść czujniki.

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu.

Funkcja w żadnym razie nie zastępuje kierowcy, który musi zachować uwagę i który ponosi odpowiedzialność za utrzymanie ciągłej kontroli nad pojazdem.

Włączanie/wyłączanie

Wcisnąć przełącznik 3 w celu wyłączenia tej funkcji. Zapala się lampka kontrolna 2.

Ponowne naciśnięcie ponownie aktywuje funkcję. Lampka ostrzegawcza 2 zniknie, a na tablicy wskaźników pojawi się komunikat „Aktywacja systemu monitorującego martwe pole widzenia”.

Po uruchomieniu silnika system wyszukuje ustawienia zapisane przy ostatnim wyłączeniu zapłonu.

Wskaźnik 4

Lampka kontrolna 4 znajduje się na każdym lusterku wstecznym 5.

Uwaga: należy regularnie czyścić zewnętrzne lusterka wsteczne 5, aby lampki kontrolne 4 były dobrze widoczne.

Zasada działania

Funkcja emituje ostrzeżenie:

- gdy prędkość pojazdu wynosi od 30 km/h do 140 km/h;

i

- gdy inny pojazd znajduje się w martwym polu widzenia A i porusza się w tym samym kierunku.

Funkcja nie powiadamia kierowcy, jeśli inne pojazdy są nieruchome.

Podczas wyprzedzania innego pojazdu wskaźnik 4 zapala się tylko wtedy, gdy ten pojazd pozostanie dostatecznie długo w martwym polu widzenia A .

Wyświetlanie informacji B

Funkcja jest włączona i nie wykrywa żadnego pojazdu.

Wyświetlanie informacji C

Pierwsze ostrzeżenie: gdy kierunkowskaz nie zostanie włączony, lampka ostrzegawcza 4 sygnalizuje wykrycie pojazdu w martwym polu.

Wyświetlanie informacji D

Gdy włączony jest kierunkowskaz, lampka ostrzegawcza 4 miga, jeżeli funkcja wykryje pojazd w strefie martwego pola po stronie, w którą kierowca chce skręcić. Po wyłączeniu kierunkowskazu, przechodzi do pierwszego ostrzeżenia (wyświetlanie C).

Zdolność wykrywania systemu obejmuje szerokość standardowego pasa jezdni. Podczas jazdy wąskim pasem funkcja może generować ostrzeżenie, gdy pojazd jest wykrywany dalej niż na najbliższym pasie.

Warunki ustania działania

- Jeśli obiekt się nie porusza;

- jeśli jest duży ruch;

- podczas prowadzenia pojazdu na zakręcie;

- jeżeli przedni i tylny czujnik zarejestruje obiekt w tym samym czasie (np. długi samochód ciężarowy).

-...

Jeżeli pojazd jest wyposażony w hak holowniczy rozpoznawany przez system, komunikat „Przyczepa: wyłączony system monitorujący martwe pole widzenia” wyświetlany na tablicy wskaźników informuje o tym, że funkcja nie działa. Jeśli chodzi o wybór wyposażenia dostosowanego do samochodu, radzimy zwrócić się do Autoryzowanego Partnera marki.

Ze względu na obecność czujników w zderzaku zaleca się powierzać wykwalifikowanym specjalistom wszelkie prace wykonywane na poziomie zderzaka (naprawa, wymiana, lakierowanie itp.).

Nieprawidłowości w działaniu

Jeżeli system wykryje nieprawidłowość, na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Sprawdź system monitorujący martwe pole widzenia”. Skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Uwaga: w momencie uruchamiania silnika wskaźnik 4 i wyświetlacz B miga trzy razy. Taka sytuacja jest normalna.

- Zdolność wykrywania systemu obejmuje szerokość standardowego pasa jezdni. Podczas jazdy szeroką drogą system może nie wykryć pojazdu znajdującego się w martwym punkcie.

- W przypadku oddziaływania silnych fal elektromagnetycznych (np. przejazd pod linią wysokiego napięcia) lub bardzo złych warunków atmosferycznych (silne opady, śnieg itp.) działanie systemu może zostać czasowo zakłócone. Podczas jazdy trzeba zachować jak najwyższą ostrożność.

Ryzyko wypadku.

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Funkcja w żadnym razie nie zastępuje kierowcy, który musi zachować uwagę i który ponosi odpowiedzialność za utrzymanie ciągłej kontroli nad pojazdem.

Kierowca powinien zawsze dostosować swoją prędkość do warunków ruchu drogowego niezależnie od wskazań systemu.

System nie może w żadnym razie być traktowany jako wykrywacz przeszkód lub system chroniący przed zderzeniami.

Czynności/naprawy systemu

- W przypadku zderzenia istnieje ryzyko przestawienia czujników, co może wpłynąć na ich działanie. Wyłączyć funkcję i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

- Wszystkie czynności (naprawy, wymiana części itd.) w okolicy czujników muszą wykonywać wykwalifikowani specjaliści.

Jedynie partner marki jest upoważniony do naprawy systemu.

Wystąpienie zakłóceń w działaniu systemu

Działanie systemu może być zakłócone przez pewne warunki i okoliczności, takie jak:

- złożone otoczenie (metalowe mosty, tunele, drogi z barierkami przy krawędzi itp.);

- złe warunki pogodowe (śnieg, grad, gołoledź itp).

Ryzyko fałszywych ostrzeżeń lub braku ostrzeżeń

W przypadku nieprawidłowego działania system należy wyłączyć i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Ograniczenia działania systemu

- Okolice czujników muszą być czyste i nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji w tych strefach, aby zagwarantować prawidłowe działanie systemu.

- Małe obiekty poruszające się blisko pojazdu (motocykle, rowery, piesi itp.) mogą nie zostać rozpoznane przez system.

- Podczas skręcania radary mogą chwilowo przestać wykrywać pojazdy na sąsiednich pasach.

- System może nie ostrzec, gdy inne pojazdy poruszają się ze znacznie inną prędkością.

- Pojazd porusza się po krętej drodze.

Wyłączenie funkcji

Należy wyłączyć funkcję, jeżeli:

- obszar wokół czujników został uszkodzony;

- pojazd jest wyposażony w hak holowniczy, który nie jest rozpoznawany przez system.