Powrót do listy

PILOT SYSTEMU DOSTĘPU W TRYBIE „WOLNE RĘCE”: sposób użycia

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W pojazdach wyposażonych w nadajnik-odbiornik 1, oprócz funkcji nadajnika zdalnego sterowania, urządzenie to umożliwia zablokowanie/odblokowanie zamków bez naciskania na nadajnik zdalnego sterowania, w przypadku, gdy znajduje się ono w strefie zasięgu 2.

Uwaga: działanie nadajnika-odbiornika dostępu do pojazdu w trybie wolne ręce jest ograniczone do drzwi przednich i drzwi bagażnika.

Jest zasilany przez baterię, którą można wymienić. NADAJNIK-ODBIORNIK DOSTĘPU DO POJAZDU W TRYBIE „WOLNE RĘCE”: bateria.

Odpowiedzialność kierowcy podczas postoju lub po zatrzymaniu pojazdu

Nigdy nie należy opuszczać pojazdu, pozostawiając w kabinie, nawet na bardzo krótki czas, dziecko, niesamodzielną osobę dorosłą lub zwierzę.

Mogłyby one narazić na niebezpieczeństwo siebie lub inne osoby włączając silnik, uruchamiając takie elementy wyposażenia, jak na przykład podnośniki szyb lub zablokować zamki drzwi...

Ponadto, należy pamiętać, że w przypadku upalnych i/lub bardzo słonecznych dni, temperatura w kabinie wzrasta bardzo szybko.

RYZYKO ŚMIERCI LUB POWAŻNYCH OBRAŻEŃ.

Zakłócenia

Zależnie od warunków panujących w najbliższym otoczeniu (urządzenia zewnętrzne lub inne działające na tej samej częstotliwości co nadajnik), w działaniu nadajnika mogą wystąpić zakłócenia.

Odblokowanie pojazdu

Kiedy nadajnik-odbiornik jest obecny w jednej ze stref zasięgu 2, nacisnąć przycisk 3 lub 4: nastąpi odblokowanie zamków wszystkich drzwi.

Światła awaryjne potwierdzają odblokowywanie drzwi jednokrotnym mignięciem.

Blokowanie pojazdu

Kiedy nadajnik-odbiornik jest obecny w jednej ze stref zasięgu 2, nacisnąć przycisk 3 lub 4: nastąpi zablokowanie zamków wszystkich drzwi.

Światła awaryjne potwierdzają zablokowanie drzwi poprzez zapalenie się na 4 sekundy.

Uwaga: jeżeli drzwi lub pokrywa bagażnika jest niedomknięta lub otwarta, następuje szybkie zablokowanie-odblokowanie zamków, a światła awaryjne nie migają.