HAMULEC RĘCZNY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hamulec ręczny

Blokowanie

Pociągnąć dźwignię 1 do góry. Upewnić się, czy samochód jest prawidłowo unieruchomiony. Lampka ostrzegawcza } zapala się na tablicy wskaźników.

Odblokowanie

Pociągnąć dźwignię 1 lekko do góry, wcisnąć przycisk 2 i sprowadzić dźwignię do podłogi. Lampka ostrzegawcza } na tablicy wskaźników zgaśnie.

W czasie jazdy hamulec ręczny powinien być całkowicie zwolniony (czerwona kontrolka zgaszona): ryzyko przegrzania, a nawet uszkodzenia.

Gdy pojazd stoi, w zależności od wysokości wzniesienia i/lub obciążenia pojazdu, może okazać się konieczne mocniejsze zaciągnięcie hamulca o co najmniej dwa położenia oraz włączenie biegu (1. lub wstecznego).

W przypadku uderzenia w podwozie (np. najechania na słupek, podwyższony krawężnik lub inny element drogi), samochód może ulec uszkodzeniu (na przykład: odkształcenie osi).

W celu uniknięcia ryzyka wystąpienia poważniejszej usterki, należy zlecić wykonanie kontroli pojazdu Autoryzowanemu Partnerowi marki.

Hamulec ręczny wysuwany

(zależnie od wersji pojazdu)

Włączanie

Pociągnąć dźwignię 4 w górę, a następnie ją zwolnić. Powróci ona do położenia poziomego.

Odblokowanie

Nacisnąć przycisk 3 i pociągnąć dźwignię 4 do góry, a następnie ustawić ją w położeniu poziomym.