Powrót do listy

OSTRZEŻENIE O ZMIANIE PASA RUCHU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Wykorzystując informacje przesyłane przez kamerę 1, funkcja ostrzega kierowcę o przejechaniu przez przerywaną lub ciągłą linię bez włączonego kierunkowskazu.

Lokalizacja kamery 1

Upewnij się, że przednia szyba nie jest zanieczyszczona (brud, błoto, śnieg, zaparowanie itd.).

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Funkcja w żadnym razie nie zastępuje kierowcy, który musi zachować uwagę i który ponosi odpowiedzialność za utrzymanie ciągłej kontroli nad pojazdem.

System ostrzegający o zjeżdżaniu z pasa ruchu nie koryguje toru jazdy pojazdu.

Domyślnie funkcja jest aktywna przy włączonym zapłonie.

Włączanie/wyłączanie funkcji

Naciśnij przycisk 2, aby wyłączyć funkcję:

- na tablicy wskaźników A pojawia się komunikat „Alarm toru jazdy wyłączony”;

- lampka ostrzegawcza znika z tablicy wskaźników A, a pod prędkościomierzem 3 zapala się pomarańczowa lampka.

Naciśnij przycisk 2, aby włączyć funkcję:

- na tablicy wskaźników A pojawia się komunikat „Alarm toru jazdy włączony”;

- szara lampka ostrzegawcza zapala się na tablicy wskaźników A.

Zasada działania

Funkcja ostrzegania jest w stanie gotowości, jeśli:

- pojazd jedzie z prędkością większą niż 70 km/h;

oraz

- nie wykryto linii.

Biała lampka ostrzegawcza na tablicy wskaźników A ostrzega kierowcę.

Działanie (ciąg dalszy)

Funkcja uruchamia alarm, jeśli jedna linia zostanie przekroczona bez włączenia kierunkowskazu.

Funkcja sygnalizuje kierowcy:

- poprzez emisję sygnału dźwiękowego;

i

- biała lampka ostrzegawcza miga na tablicy wskaźników A.

Czasowe zawieszenie działania

- Zbyt szybkie przekroczenie linii;

- jazda po linii;

- około cztery sekundy po zmianie pasa ruchu;

- pokonywanie ostrego łuku;

- ograniczona widoczność;

- włączenie jednego z kierunkowskazów;

- silne przyspieszenie;

-...

Gdy funkcja jest niedostępna, na tablicy wskaźników świeci się szara lampka ostrzegawcza A.

Warunki nieuruchomienia systemu

Systemu nie można włączyć, gdy:

- prędkość pojazdu jest mniejsza niż około 70 km/h;

- włączony jest wsteczny bieg;

- pole widzenia kamery jest zasłonięte;

- wyświetlana jest lampka ostrzegawcza û.

Szara lampka ostrzegawcza zapala się na tablicy wskaźników A.

Nieprawidłowości w działaniu

W przypadku usterki:

- lampka ostrzegawcza gaśnie;

- komunikat „Skontroluj alarm toru jazdy” wyświetla się na tablicy wskaźników A wraz z lampką ostrzegawczą ©.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Funkcja w żadnym razie nie zastępuje kierowcy, który musi zachować uwagę i który ponosi odpowiedzialność za utrzymanie ciągłej kontroli nad pojazdem.

Czynności/naprawy systemu

- W przypadku zderzenia istnieje ryzyko przestawienia kamery, co może wpłynąć na działanie systemu. Należy wyłączyć funkcję i skontaktować się z autoryzowanym partnerem marki.

- Wszystkie czynności (naprawy, wymiana części, modyfikacje przedniej szyby itp.) w obrębie kamery muszą wykonywać wykwalifikowani specjaliści.

Jedynie partner marki jest upoważniony do naprawy systemu.

Sytuacje, kiedy działanie systemu jest zakłócone

Działanie systemu może być zakłócone przez pewne warunki i okoliczności, takie jak:

- złożona infrastruktura (tunel itp.);

- złe warunki atmosferyczne (śnieg, grad, gołoledź itp.);

- słaba widoczność (noc, mgła itp.);

- oznaczenia dróg, które są zużyte, które mają zbyt mały kontrast lub są w zbyt dużej odległości od siebie (częściowo zatarte linie itp.);

- oślepienie (rażące słońce, światła pojazdów nadjeżdżających z przeciwka itp.);

- droga jest wąska, kręta lub pofalowana (wiele zakrętów itp.);

- samochód jedzie w małym odstępie za innym pojazdem znajdującym się na tym samym pasie ruchu.

Ryzyko fałszywych ostrzeżeń lub braku ostrzeżeń