Powrót do listy

OSTRZEŻENIE O ZMIANIE PASA RUCHU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Wykorzystując informacje przesyłane przez kamerę 1, funkcja ostrzega kierowcę o przejechaniu przez przerywaną lub ciągłą linię bez włączonego kierunkowskazu.

Uwaga: przednia szyba nie może być zanieczyszczona (brud, błoto, śnieg, zaparowanie itd.).

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Funkcja w żadnym razie nie zastępuje kierowcy, który musi zachować uwagę i który ponosi odpowiedzialność za utrzymanie ciągłej kontroli nad pojazdem.

System ostrzegający o zjeżdżaniu z pasa ruchu nie koryguje toru jazdy pojazdu.

Domyślnie funkcja jest aktywna przy włączonym zapłonie.

Włączanie/wyłączanie funkcji

Nacisnąć przycisk 2, aby wyłączyć funkcję. Z tablicy wskaźników znika komunikat „Alarm toru jazdy wyłączony” i gaśnie lampka ostrzegawcza „ ”.

Nacisnąć przycisk 2, aby włączyć funkcję. Na tablicy wskaźników wyświetla się komunikat „Alarm toru jazdy włączony” i zapala się lampka ostrzegawcza „ ”.

Zasada działania

Funkcja ostrzegania jest w stanie gotowości, jeśli:

- pojazd jedzie z prędkością większą niż 60 km/h;

oraz

- nie wykryto linii.

Lampka kontrolna zapala się na tablicy wskaźników w celu poinformowania o tym.

Funkcja uruchamia alarm, jeśli:

Przekracza się linię bez włączenia kierunkowskazów zmiany kierunku.

Funkcja ostrzega kierowcę za pomocą migającej lampki kontrolnej na tablicy wskaźników i sygnału dźwiękowego.

Po każdym uruchomieniu pojazdu funkcja kontynuuje działanie w trybie zapisanym przy ostatnim wyłączeniu silnika.

Czasowe zawieszenie działania

- Zbyt szybkie przekroczenie linii;

- jazda po linii;

- około cztery sekundy po zmianie pasa ruchu;

- pokonywanie ostrego łuku;

- ograniczona widoczność;

- włączenie jednego z kierunkowskazów;

- silne przyspieszenie;

-...

Gdy funkcja jest wyłączona, lampka ostrzegawcza na tablicy wskaźników gaśnie.

Warunki nieuruchomienia systemu

Systemu nie można włączyć, gdy:

- włączony jest wsteczny bieg;

- pole widzenia kamery jest zasłonięte;

- wyświetlana jest lampka ostrzegawcza û.

Lampka ostrzegawcza na tablicy wskaźników gaśnie.

Nieprawidłowości w działaniu

W przypadku usterki komunikat „Skontroluj alarm toru jazdy” pojawia się na tablicy wskaźników.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Funkcja w żadnym razie nie zastępuje kierowcy, który musi zachować uwagę i który ponosi odpowiedzialność za utrzymanie ciągłej kontroli nad pojazdem.

Czynności/naprawy systemu

- W przypadku zderzenia istnieje ryzyko przestawienia kamery, co może wpłynąć na działanie systemu. Należy wyłączyć funkcję i skontaktować się z autoryzowanym partnerem marki.

- Wszystkie czynności (naprawy, wymiana części, modyfikacje przedniej szyby itp.) w obrębie kamery muszą wykonywać wykwalifikowani specjaliści.

Jedynie partner marki jest upoważniony do naprawy systemu.

Sytuacje, kiedy działanie systemu jest zakłócone

Działanie systemu może być zakłócone przez pewne warunki i okoliczności, takie jak:

- złożona infrastruktura (tunel itp.);

- złe warunki atmosferyczne (śnieg, grad, gołoledź itp.);

- słaba widoczność (noc, mgła itp.);

- oznaczenia dróg, które są zużyte, które mają zbyt mały kontrast lub są w zbyt dużej odległości od siebie (częściowo zatarte linie itp.);

- oślepienie (rażące słońce, światła pojazdów nadjeżdżających z przeciwka itp.);

- droga jest wąska, kręta lub pofalowana (wiele zakrętów itp.);

- samochód jedzie w małym odstępie za innym pojazdem znajdującym się na tym samym pasie ruchu.

Ryzyko fałszywych ostrzeżeń lub braku ostrzeżeń