Powrót do listy

OPONY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Opony są jedynym elementem samochodu, mającym bezpośrednią styczność z nawierzchnią drogi, dlatego też niesłychanie duże znaczenie ma dbałość o ich dobry stan.

Niezbędne jest przestrzeganie zasad kodeksu drogowego, obowiązujących w danym kraju.

Użytkowanie opon

Należy dbać o dobry stan opon. Ich bieżnik powinien mieć określoną głębokość. Opony atestowane przez nasze Służby Techniczne są wyposażone we wskaźniki zużycia 1, czyli specjalne nadlewy gumowe wtopione w bieżnik opony.

W przypadku gdy bieżniki opon zostaną starte aż do poziomu nadlewów, stają się one widoczne 2: należy wówczas koniecznie wymienić opony, ponieważ głębokość bieżnika nie przekracza 1,6 mm, co powoduje, że opony tracą przyczepność na mokrej nawierzchni.

Przeciążenie samochodu, pokonywanie długich tras po autostradach w czasie upału, jak również częsta jazda po złych nawierzchniach są czynnikami przyspieszającymi zużycie opon i wpływającymi na bezpieczeństwo jazdy.

Zdarzenia występujące podczas jazdy, takie jak „uderzenia w krawężnik“, mogą spowodować uszkodzenia opon i obręczy kół, jak również wywołać zmiany ustawienia geometrii przedniego lub tylnego zawieszenia. W takim przypadku należy zlecić wykonanie kontroli kół i geometrii Autoryzowanemu Partnerowi marki.

Ciśnienie powietrza w oponach

Należy przestrzegać ciśnienia w ogumieniu (również w kole zapasowym), należy je sprawdzać przynajmniej raz w miesiącu i przed każdą dłuższą podróżą (patrz naklejka przyklejona na drzwiach kierowcy).

Sprawdzanie ciśnienia powinno się odbywać przy zimnych oponach: nie należy brać pod uwagę wyższych wartości ciśnienia, mogących wystąpić podczas upałów lub po jeździe ze znaczną szybkością.

W przypadku, gdy nie ma możliwości sprawdzenia ciśnienia w oponach zimnych, należy zwiększyć zalecane wartości w granicach od 0,2 do 0,3 bara (lub 3 PSI).

Nie wolno spuszczać powietrza z rozgrzanych opon.

Wersje z kołami bliźniaczymi

W celu napompowania koła zewnętrznego, zalecane jest przełożenie przewodu do pompowania między dwoma kołami.

Pojazd wyposażony w system ostrzegający o utracie ciśnienia w oponach

W przypadku zbyt niskiego ciśnienia (przebicie opony, niedostateczne ciśnienie itp.) zapala się lampka ostrzegawcza na tablicy wskaźników. SYGNAŁ OSTRZEGAJĄCY O UTRACIE CIŚNIENIA W OPONACH.

Przekładanie kół

Ta czynność nie powinna być praktykowana.

Koło zapasowe

PRZEBICIE OPONY, KOŁO ZAPASOWE ZMIANA KOŁA: podnośnik

Zbyt niskie ciśnienie może doprowadzić do przedwczesnego zużycia i przegrzania się opon oraz mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo jazdy:

- pogorszenie przyczepności opony do nawierzchni drogi;

- powoduje ryzyko pęknięcia lub uszkodzenia bieżnika opony,

Ciśnienie w oponach zależy od obciążenia samochodu i prędkości jazdy. Wyrównać ciśnienie w zależności od warunków eksploatacji (patrz naklejka znajdująca się na krawędzi drzwi kierowcy).

Uwaga: brakujący lub źle przykręcony kapturek na zaworze może pogorszyć szczelność opon i spowodować spadek ciśnienia.

Zawsze należy używać kapturków na zaworach identycznych jak oryginalne i dokręcać je do oporu.

Wymiana opon

Ze względów bezpieczeństwa oraz w poszanowaniu obowiązujących przepisów prawa.

W razie konieczności dokonania wymiany opon w samochodzie należy montować wyłącznie opony tej samej marki, rozmiaru, typu i kształtu bieżnika.

Muszą one mieć nośność i indeks prędkości przynajmniej takie, jak w oponach oryginalnych lub spełniać zalecenia autoryzowanego dealera.

Nieprzestrzeganie tych zaleceń może zagrażać bezpieczeństwu i naruszyć zgodność pojazdu.

Ryzyko utraty kontroli nad pojazdem.

Jazda zimą

Łańcuchy na koła

Założenie opon większych niż opony montowane fabrycznie w samochodzie uniemożliwia montaż łańcuchów.

Wersje z napędem na przednie koła

Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest zakładanie łańcuchów na tylne koła.

Wersje z napędem na tylne koła

Ze względów bezpieczeństwa, łańcuchy należy zakładać wyłącznie na koła tylnej osi.

Uwaga: w wersjach z napędem na tylne koła i kołami bliźniaczymi łańcuchy należy zakładać na zewnętrzne tylne koła.

Opony „zimowe”

Radzimy założyć tego typu opony na wszystkie koła, w celu zapewnienia optymalnej przyczepności samochodu.

Uwaga: należy zwrócić uwagę, że montaż tych opon wymaga:

- zachowania odpowiedniego kierunku obrotu koła;

- przestrzegania maksymalnej prędkości dla opon, która może być mniejsza niż maksymalna prędkość samochodu.

Opony z kolcami

Mogą być stosowane tylko przez czas ograniczony i zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Należy zawsze stosować się do lokalnie obowiązujących przepisów, regulujących kwestię dopuszczalnej maksymalnej prędkości.

Opony te powinny się znajdować na co najmniej dwóch kołach osi przedniej w wersjach z napędem na przednie koła i na wszystkich kołach tylnych w wersjach z napędem na tylne koła.

Łańcuchy można montować wyłącznie na opony o identycznych wymiarach, co opony zamontowane fabrycznie w pojeździe.

Na koła można zakładać łańcuchy pod warunkiem, że będą to łańcuchy specjalne. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

We wszystkich przypadkach zalecamy zasięgnąć informacji u Autoryzowanego Partnera marki, który doradzi, jaki rodzaj wyposażenia jest najlepiej dostosowany do Państwa samochodu.