PASY BEZPIECZEŃSTWA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Chcąc zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, zaleca się korzystanie z pasów niezależnie od długości trasy. Ponadto, w poszczególnych krajach obowiązują różne uregulowania prawne określające zasady stosowania pasów, z którymi każdy użytkownik samochodu musi się zapoznać.

Niewłaściwie ułożone lub skręcone pasy bezpieczeństwa mogą stać się przyczyną poważnych obrażeń w razie wypadku.

Dla jednej osoby, dorosłej lub dziecka, należy używać tylko jednego pasa bezpieczeństwa.

Nawet kobiety w ciąży powinny zapinać pasy. W takim przypadku należy jednak zwrócić uwagę, aby pas biodrowy nie uciskał nadmiernie dolnej części brzucha i nie był zbyt luźny.

Przed uruchomieniem pojazdu, należy najpierw ustawić pozycję fotela kierowcy, następnie wszyscy pasażerowie powinni wyregulować pasy bezpieczeństwa, aby uzyskać jak najlepsze zabezpieczenie.

Ustawienie fotela kierowcy

- Usiąść głęboko w fotelu (po zdjęciu płaszcza, kurtki itd.). Jest to istotne dla odpowiedniego ustawienia kręgosłupa;

- ustawić odległość fotela od pedałów. Siedzenie powinno być na tyle odsunięte, aby umożliwić wciśnięcie do oporu pedału sprzęgła. Oparcie fotela powinno być ustawione w ten sposób, by ramiona pozostawały lekko zgięte;

- ustawić pozycję zagłówka. Dla zapewnienia maksimum bezpieczeństwa, odległość między głową a zagłówkiem powinna być jak najmniejsza;

- ustawić wysokość siedzenia. Ta regulacja pozwala na uzyskanie optymalnego pola widzenia podczas jazdy;

- ustawić kierownicę w odpowiednim położeniu.

Regulacja pasów bezpieczeństwa

Oprzeć się wygodnie.

Pas obojczykowy 1 musi przebiegać jak najbliżej szyi, jednak nie zachodzić na nią.

Pas biodrowy 2 musi płasko przylegać do miednicy, zachodząc na uda.

Pas powinien możliwie jak najdokładniej przylegać do ciała. Np.: unikać jazdy w zbyt grubych ubraniach i umieszczania pod pasem jakichkolwiek przedmiotów...

Blokowanie

Rozwinąć taśmę pasa powoli i bez szarpnięć, wprowadzić klamrę 3 w zamek 5 i spowodować ich zatrzaśnięcie się (należy sprawdzić prawidłowość zablokowania pasa - w tym celu pociągnąć za klamrę 3).

W przypadku zablokowania taśmy pasa, puścić pas i jeszcze raz rozwinąć go powoli i bez szarpnięć.

W przypadku całkowitego zablokowania pasa, wolno, lecz zdecydowanie pociągnąć za pas, aby wyciągnąć około 3 cm taśmy. Puścić pas, umożliwiając samoczynne nawinięcie się taśmy na rolkę, a następnie rozwinąć go ponownie.

Jeżeli problem nadal występuje, należy zwrócić się do Autoryzowanego Partnera marki.

Fotel wyposażony w podłokietnik(i)

Pas należy przełożyć pod podłokietnikiem 6, sprawdzić prawidłowe zatrzaśnięcie klamry 3 w obudowie zamka 5.

Opuścić podłokietnik 7 po stronie drzwi (ruch A).

Rozwinąć pas powoli i bez szarpnięć.

Przełożyć taśmę pasa biodrowego pod podłokietnikiem 7, natomiast taśmę pasa obojczykowego ponad podłokietnikiem 7.

Zapewnić prawidłowe zatrzaśnięcie się klamry w zamku (sprawdzić zablokowanie ciągnąc za klamrę).

ß Ostrzegawcza lampka kontrolna informująca o niezapiętych przednich pasach bezpieczeństwa

Pojawia się na środkowym wyświetlaczu po uruchomieniu silnika, jeżeli pas bezpieczeństwa kierowcy lub pasażera (zajęty fotel pasażera) nie został zapięty. Jeżeli jeden z tych pasów bezpieczeństwa nie jest zapięty i pojazd jedzie z prędkością powyżej 20 km/h, lampka ostrzegawcza miga i przez 120 sekund brzęczyk emituje sygnał dźwiękowy.

W zależności od wersji lampka miga, jeżeli nie jest zapięty pas bezpieczeństwa pasażera.

Odblokowanie

Nacisnąć na przycisk 4, pas zostanie zwinięty automatycznie. Należy przytrzymać pas podczas zwijania.

Regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa

Posłużyć się przyciskiem 8 w celu wyregulowania takiej wysokości, która zapewni położenie pasa obojczykowego zgodne z zaleceniami zamieszczonymi powyżej;

Wcisnąć przycisk 8 i podnieść lub obniżyć pas.

Po przeprowadzeniu regulacji należy sprawdzić prawidłowe zablokowanie.

- Nie można dokonywać żadnych zmian w elementach oryginalnego systemu zabezpieczeń: dotyczy to zarówno pasów, foteli, jak również ich mocowań. W szczególnych przypadkach (np. montaż fotelika dla dziecka), należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

- Nie można stosować dodatkowych elementów, mogących spowodować poluzowanie pasów (np. klamerek do bielizny, klipsów itp.): w razie wypadku, zbyt luźny pas bezpieczeństwa może być przyczyną obrażeń.

- Nigdy nie przekładać pasa obojczykowego pod ramieniem lub za plecami.

- Pas może być stosowany do zabezpieczenia tylko jednej osoby na danym miejscu. W żadnym wypadku nie można przypinać pasem dziecka siedzącego na kolanach osoby dorosłej.

- Pas nie może być skręcony.

- Po wypadku, należy skontrolować działanie pasów i w razie potrzeby je wymienić. Podobnie należy postąpić z pasem nieprawidłowo działającym.

- Trzeba uważać, by wprowadzić klamrę do odpowiedniego zamka.

- Należy pamiętać, aby nie umieszczać przedmiotów w strefie zamka pasa, gdyż może to utrudnić jego prawidłowe działanie.

- Sprawdzić prawidłowe ustawienie zamka (nie może być ukryty, przygnieciony, przyciśnięty... ani przez żadną osobę, ani przedmiot).