Powrót do listy

FUNKCJA STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

System ten pozwala zmniejszyć zużycie paliwa oraz emisję gazów cieplarnianych.

System włącza się automatycznie, gdy samochód ruszy z miejsca.

W trakcie jazdy, system zatrzymuje silnik (przejście w tryb czuwania) w przypadku zatrzymania się pojazdu (w korku, na światłach itd.).

Warunki stanu czuwania

Samochód ruszył od czasu ostatniego zatrzymania.

Pojazdy wyposażone w zautomatyzowaną skrzynię biegów:

- skrzynia biegów znajduje się w położeniu D, M lub N;

i

- pedał hamulca jest wciśnięty (wystarczająco mocno);

i

- pedał przyspieszenia nie jest wciśnięty;

i

- prędkość pojazdu jest zerowa przez około sekundę.

Stan czuwania silnika zostaje utrzymany po wybraniu położenia N przy zaciągniętym hamulcu postojowym i zwolnionym pedale hamulca.

W przypadku pojazdów wyposażonych w ręczną skrzynię biegów:

- dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji neutralnej;

i

- pedał sprzęgła jest zwolniony;

Migająca lampka kontrolna oznacza, że pedał sprzęgła nie został zwolniony.

i

- prędkość pojazdu jest mniejsza niż około 3 km/h.

Silnik zostanie ponownie uruchomiony w razie wciśnięcia sprzęgła i zmiany biegu.

W przypadku wszystkich samochodów:

lampka kontrolna świeci się na tablicy wskaźników w sposób ciągły, ostrzegając o przejściu silnika w stan czuwania.

Inne podzespoły samochodu działają normalnie podczas zatrzymania pracy silnika.

W razie zgaśnięcia silnika, jeśli system działa, naciśnięcie do końca pedału sprzęgła uruchamia silnik ponownie.

Przed rozpoczęciem tankowania należy wyłączyć silnik (silnik nie może być w trybie czuwania): BEZWZGLĘDNIE wyłącz silnikWŁĄCZANIE-WYŁĄCZANIE SILNIKA.

Wychodząc z pojazdu, sygnał dźwiękowy ostrzega, gdy silnik znajduje się w trybie czuwania i nie jest wyłączony.

Nie należy prowadzić pojazdu, kiedy silnik jest w stanie czuwania (na tablicy wskaźników pojawia się lampka kontrolna ).

Przed opuszczeniem pojazdu silnik NALEŻY BEZWZGLĘDNIE wyłączyć (silnik nie może być w trybie czuwania).WŁĄCZANIE-WYŁĄCZANIE SILNIKA.

Uniemożliwia przejście silnika w stan czuwania

Kiedy uruchomiony jest system, w niektórych sytuacjach (np. wjazd na skrzyżowanie) możliwe jest pozostawienie pracującego silnika w celu szybkiego ruszenia.

Pojazdy wyposażone w zautomatyzowaną skrzynię biegów:

Przytrzymać pojazd unieruchomiony, naciskając lekko na pedał hamulca.

W przypadku pojazdów wyposażonych w ręczną skrzynię biegów:

Przytrzymać wciśnięty pedał sprzęgła.

W przypadku pojazdów wyposażonych w mechaniczną skrzynię biegów:

Ponowne uruchomienie może zostać wstrzymane, jeżeli pedał sprzęgła zostanie zwolniony zbyt szybko, gdy włączony jest bieg.

Wyjście z trybu czuwania silnika

Pojazdy wyposażone w zautomatyzowaną skrzynię biegów:

- gdy pedał hamulca zostanie zwolniony, a dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu D lub M;

lub

- pedał hamulca jest zwolniony, dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu N, a hamulec postojowy jest zwolniony;

lub

- pedał hamulca zostaje ponownie wciśnięty przy dźwigni w położeniu N i zaciągniętym hamulcu postojowym;

lub

- dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu R;

lub

- pedał gazu jest wciśnięty.

W przypadku pojazdów wyposażonych w ręczną skrzynię biegów:

- skrzynia biegów znajduje się w położeniu neutralnym i pedał sprzęgła jest wciśnięty z niewielką siłą;

lub

- włączony bieg i pedał sprzęgła całkowicie wciśnięty.

Warunki konieczne, by silnik nie wszedł w stan czuwania

Spełnienie pewnych warunków uniemożliwia przejście silnika w stan czuwania:

- włączony jest wsteczny bieg;

- pokrywa komory silnika nie jest zablokowana;

- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura otoczenia;

- akumulator nie jest wystarczająco naładowany;

- różnica między temperaturą wewnątrz samochodu oraz temperaturą ustawioną w klimatyzacji automatycznej jest zbyt wysoka;

- system pomocy przy parkowaniu jest w trakcie działania;

- za duża wysokość;

- nachylenie jest zbyt strome dla pojazdów wyposażonych w sekwencyjną skrzynię biegów;

- funkcja „Dobra widoczność” jest aktywna KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA;

- temperatura płynu w układzie chłodzenia silnika jest niewystarczająca;

- trwa automatyczne czyszczenie filtra cząstek stałych;

- funkcja „Wysokie obroty biegu jałowego” jest włączona ZWIĘKSZONE OBROTY BIEGU JAŁOWEGO;

-...

Komunikat „” na tablicy wskaźników informuje o niedostępności przejścia silnika w stan czuwania.

Cecha szczególna ponownego uruchomienia silnika w sposób automatyczny

Dla zapewnienia większego bezpieczeństwa oraz komfortu, po spełnieniu pewnych warunków, silnik może uruchomić się ponownie bez działania ze strony kierowcy

Dzieje się tak w następujących przypadkach:

- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura otoczenia;

- funkcja „Dobra widoczność” jest aktywna KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA;

- akumulator nie jest wystarczająco naładowany;

- prędkość pojazdu przekracza 7 km/h (przy zjeździe z pochyłości itp.);

- wielokrotne naciśnięcie pedału hamulca lub potrzeba użycia układu hamulcowego;

-...

Uwaga specjalna: w niektórych pojazdach i niektórych warunkach automatyczne uruchamianie silnika jest zablokowane, gdy otwarte są przednie drzwi pojazdu.

Wyłączyć funkcję Stop and Start przed przystąpieniem do jakiejkolwiek naprawy w komorze silnika.

Włączanie, wyłączanie systemu

Wcisnąć przełącznik 1w celu wyłączenia tej funkcji. Zapali się lampka kontrolna przełącznika 2.

Ponowne wciśnięcie spowoduje włączenie systemu. Lampka kontrolna 2 w przełączniku 1 gaśnie.

System jest automatycznie włączany za każdym razem, gdy pojazd jest uruchamiany za pomocą przycisku rozruchu WŁĄCZANIE-WYŁĄCZANIE SILNIKA.

Nieprawidłowości w działaniu

Jeżeli lampka kontrolna 2 zapala się bez wciśnięcia włącznika 1, system jest wyłączony.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Przed opuszczeniem pojazdu silnik NALEŻY BEZWZGLĘDNIE wyłączyć (silnik nie może być w trybie czuwania). WŁĄCZANIE-WYŁĄCZANIE SILNIKA.