Powrót do listy

SYSTEMY KONTROLI I WSPOMAGANIA PROWADZENIA POJAZDU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zależnie od wersji pojazdu, składają się na nie:

- system zapobiegający blokowaniu kół  ( ABS );

- elektroniczny system kontroli toru jazdy ( ESC ) z funkcją kontroli podsterowności, systemem niwelującym działanie wiatru bocznego i układem przeciwpoślizgowym kół napędowych;

- wspomagania jazdy z przyczepą;

- system wspomagania nagłego hamowania;

- aktywne hamowanie awaryjne;

- kontrola przyczepności;

- system pomocy przy ruszaniu pod górę.

Inne systemy wspierające jazdę są opisane w dalszej części.

System zapobiegający blokowaniu kół ( ABS)

Podczas gwałtownego hamowania, system ABSpozwala uniknąć zablokowania kół, a więc umożliwia kontrolę nad drogą hamowania oraz panowanie nad pojazdem.

W takich warunkach, możliwe jest wykonanie manewrów mających na celu uniknięcie przeszkody podczas hamowania. Ponadto system ten pozwala zoptymalizować drogę hamowania, zwłaszcza na nawierzchni o słabej przyczepności (mokra jezdnia itp.).

Każde uruchomienie się systemu objawia się drganiem pedału hamulca. System ABS nie pozwala w żadnym wypadku na polepszenie parametrów „fizycznych” związanych z przyczepnością opon do nawierzchni. Tak więc zasady ostrożnej jazdy muszą być koniecznie przestrzegane (zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami itp.).

W razie konieczności gwałtownego hamowania, zalecane jest silne i ciągłe wciśnięcie pedału hamulca. Nie jest konieczne kilkakrotne wciskanie pedału hamulca (pompowanie). System ABS będzie dostosowywał siłę stosowaną w układzie hamulcowym.

Nieprawidłowości w działaniu

- © i x są wyświetlane na tablicy rozdzielczej z komunikatami „Skontroluj ABS” i „Skontroluj ESC”: układ ABS, ESC i awaryjne układy hamulcowe są wyłączone. Działanie układu hamulcowego jest nadal zapewnione;

- Wyświetlone ikony x, D, © i ® na tablicy wskaźników i komunikat „Usterka układu hamulcowego”: usterka układu ładowania.

W obu przypadkach należy zwrócić się do Autoryzowanego Partnera marki.

Zapewnione jest częściowe działanie układu hamulcowego. Niemniej jednak wiąże się to z niebezpieczeństwem w przypadku nagłego hamowania oraz wymusza konieczność natychmiastowego zatrzymania pojazdu, jeśli tylko pozwalają na to warunki drogowe. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Układ kontroli toru jazdy ( ESC ) z kontrolą podsterowności i układem antypoślizgowym

System kontroli toru jazdy ESC

System ten pozwala na zachowanie kontroli nad pojazdem w sytuacjach krytycznych (uniknięcie zderzenia z przeszkodą, utrata przyczepności na zakręcie, itp.).

Zasada działania

Czujnik w kierownicy pozwala na rozpoznanie toru jazdy wybranego przez kierowcę.

Inne czujniki rozmieszczone w pojeździe określają rzeczywisty kierunek, w którym porusza się pojazd.

System porównuje polecenia kierowcy z rzeczywistym torem jazdy samochodu i w razie potrzeby wprowadza niezbędne korekty, włączając hamulce poszczególnych kół i/lub zmieniając moc silnika, w przypadku uruchomienia systemu na tablicy wskaźników miga lampka kontrolna .

Kontrola podsterowności

Funkcja ta optymalizuje działanie systemu ESC w przypadku wyraźnej·podsterowności (utrata przyczepności przedniego zawieszenia).

System niwelujący działanie wiatru bocznego

System optymalizuje działanie układu ESC i pomaga zachować kontrolę nad pojazdem w momencie gwałtownych podmuchów wiatru bocznego. Pomaga utrzymać tor jazdy poprzez wykorzystanie układu hamulcowego.

Gdy system jest aktywny, lampka ostrzegawcza na tablicy wskaźników się świeci.

Funkcje ta stanowią dodatkową pomoc w sytuacjach krytycznych, umożliwiając dostosowanie zachowania pojazdu do szczególnych warunków jazdy.

Funkcje nie zastępują kierowcy. Ich obecność nie zwiększa możliwości samochodu i nie powinna skłaniać kierowcy do jazdy z większą prędkością. System w żadnym wypadku nie zastępuje kierowcy, który powinien zachować czujność i prowadzić pojazd w sposób odpowiedzialny (kierowca powinien być zawsze przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą zaistnieć w czasie jazdy).

Układ antypoślizgowy

System ten ma na celu ograniczenie ślizgania się kół napędowych oraz kontrolę pojazdu w trakcie ruszania, przyspieszania lub zwalniania.

Zasada działania

Za pomocą czujników w kołach, system przez cały czas mierzy i porównuje prędkość kół napędowych, wykrywając ich poślizg. Jeżeli jedno z kół zaczyna się ślizgać, system włącza hamulec tego koła. Funkcja hamowania działa do chwili, gdy osiągnięta prędkość obrotowa zapewni właściwą przyczepność koła do nawierzchni.

Działanie systemu ma również na celu dostosowanie prędkości obrotowej silnika do przyczepności opon do nawierzchni, niezależnie od wciskania pedału przyspieszenia.

Nieprawidłowości w działaniu

Gdy system wykryje nieprawidłowość w działaniu, na tablicy wskaźników wyświetla się komunikat „Skontroluj ESC” oraz zapalają się lampki ostrzegawcze © i . W takim przypadku ESC i układ antypoślizgowy są wyłączone.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Wspomaganie prowadzenia pojazdu z przyczepą

System ten pozwala na zachowanie kontroli nad pojazdem w przypadku korzystania z przyczepy. Wykrywa drgania wytwarzane przez ciągnięcie przyczepy w szczególnych warunkach jazdy.

Warunki działania

- Hak holowniczy musi zostać zatwierdzony przez ASO;

- lina musi być zatwierdzona przez Autoryzowanego Partnera marki;

- zaczep musi być podłączony do pojazdu;

Zasada działania

Funkcja stabilizuje pojazd przez:

- hamowanie asymetryczne kół przednich w celu zmniejszenia drgań powodowanych przez przyczepę;

- hamowanie czterech kół i ograniczenie momentu obrotowego silnika w celu zmniejszenia prędkości pojazdu aż do usunięcia drgań.

Lampka kontrolna miga na tablicy wskaźników w celu powiadomienia o tym kierowcy.

Wspomaganie nagłego hamowania

System ten stanowi uzupełnienie układu ABS, który przyczynia się do skrócenia drogi hamowania.

Zasada działania

System umożliwia wykrycie sytuacji wymagającej nagłego hamowania. W takim przypadku zostaje natychmiast włączona maksymalna siła wspomagania i możliwe jest uruchomienie regulacji ABS.

Działanie systemu ABS podczas hamowania jest podtrzymywane, dopóki pedał hamulca nie zostanie zwolniony.

Zapalenie się świateł awaryjnych

Światła te mogą włączyć się w przypadku silnego hamowania, zależnie od wersji pojazdu.

Nieprawidłowości w działaniu

Gdy system wykryje nieprawidłowość w działaniu, na tablicy wskaźników wyświetla się komunikat „Skontroluj ABS” i zapala się lampka ostrzegawcza ©.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Aktywne hamowanie awaryjne

Przy pomocy radaru 1 system określa odległość, która dzieli go od pojazdu poprzedzającego i ostrzega kierowcę, jeśli istnieje zagrożenie zderzenia czołowego. Może celowo wyhamować, aby ograniczyć szkody wynikające ze zderzenia.

Uwaga: należy zadbać, aby radar 1 nie był niczym zakryty (brud, błoto, śnieg itp.).

Zasada działania

Jeżeli podczas jazdy (z prędkością od 5 do 100 km/h) zaistnieje ryzyko zderzenia z pojazdem jadącym z przodu, na tablicy wskaźników zaczyna migać czerwona lampka ostrzegawcza , której towarzyszy sygnał dźwiękowy.

Jeżeli kierowca wciśnie pedał hamulca, ale system nadal wykrywa ryzyko kolizji, lampka ostrzegawcza miga na tablicy wskaźników wraz z sygnałem dźwiękowym, dopóki system nie wykryje zaniku niebezpieczeństwa.

Jeśli kierowca nie reaguje natychmiast po ostrzeżeniu, a zderzenie staje się nieuchronne, system uruchamia hamowanie.

System wykrywa tylko pojazdy poruszające się w tym samym kierunku lub przeszkody stojące. System może w szczególności nie wykryć motocykla, ponieważ trudno jest przewidzieć jego tor jazdy.

Włączanie-wyłączanie systemu

Gdy pojazd stoi z włączonym zapłonem:

- nacisnąć krótko przycisk 3 lub 4, aby wybrać funkcję „Hamowanie aktyw.” na wyświetlaczu 2;

- nacisnąć i przytrzymać przycisk 3 lub 4 przez około trzy sekundy, aby wyłączyć system. Stałe świecenie lampki ostrzegawczej na tablicy wskaźników potwierdza, że   system jest wyłączony.

Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie przycisku 3 lub 4 spowoduje włączenie systemu. Lampka ostrzegawcza na tablicy wskaźników gaśnie.

System ponownie się uruchamia po każdym włączeniu zapłonu w pojeździe.

Warunki nieuruchomienia systemu

System nie może być aktywny, gdy:

- dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji neutralnej lub na biegu jałowym;

- włączony jest hamulec parkingowy;

- pojazd jest na zakręcie.

Nieprawidłowości w działaniu

Zapalona lampka ostrzegawcza i na tablicy wskaźników i komunikat „Skontroluj syst. hamowania aktyw.” sygnalizują usterkę systemu. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Gdy system wykryje, że funkcja nie jest dostępna, na tablicy wskaźników zapala się lampka ostrzegawcza i pojawia się komunikat „Radar przód brak widoczności”.

Istnieją dwie możliwości:

- Działanie systemu zostaje czasowo wstrzymane (na przykład: radar zasłonięty przez kurz, błoto, śnieg itp.). W takim przypadku należy zaparkować pojazd i wyłączyć silnik. Oczyścić aktywną powierzchnię radaru. Po następnym uruchomieniu silnika lampka ostrzegawcza i komunikat znikną;

- W przeciwnym razie przyczyną może być inny problem; należy skontaktować się z autoryzowanym dealerem.

Aktywne hamowanie awaryjne

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Funkcja w żadnym razie nie zastępuje kierowcy, który musi zachować uwagę i który ponosi odpowiedzialność za utrzymanie ciągłej kontroli nad pojazdem.

Czynności/naprawy systemu

- W przypadku zderzenia zgodność radaru może ulec zmianie i jego działanie może być zakłócone. Należy wyłączyć funkcję i skontaktować się z autoryzowanym partnerem marki.

- Wszystkie czynności (naprawy, wymiana części, poprawki lakiernicze) w obrębie radaru muszą wykonywać wykwalifikowani specjaliści.

Jedynie partner marki jest upoważniony do naprawy systemu.

Sytuacje, kiedy działanie systemu jest zakłócone

Działanie systemu może być zakłócone przez pewne warunki i okoliczności, takie jak:

- złożona infrastruktura (metalowy most, tunel itp.);

- złe warunki pogodowe (śnieg, grad, gołoledź itp).

Ryzyko hamowania w niespodziewanych momentach.

Aktywne hamowanie awaryjne

Ograniczenia działania systemu

- Pojazd poruszający się w odwrotnym kierunku nie powoduje uruchomienia żadnego ostrzeżenia ani nie wpływa na funkcjonowanie systemu.

- Okolice radaru muszą być czyste i niezmieniane, aby zagwarantować poprawne działanie systemu.

- System może nie działać tak skutecznie w przypadku pojazdów o niewielkich rozmiarach, takich jak motocykle, rowery.

Wyłączenie funkcji

Należy wyłączyć funkcję, jeżeli:

- nie działają światła stopu;

- przód pojazdu został uderzony lub uszkodzony;

- pojazd jest holowany (awaria).

Przerwanie funkcji

W każdej chwili można wyłączyć funkcję aktywnego hamowania. W tym celu należy szybko wcisnąć pedał przyspieszenia lub obrócić kierownicę tak, jak w trakcie wykonywania manewru omijania przeszkody.

W przypadku nieprawidłowego działania system należy wyłączyć i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Kontrola przyczepności

Jeśli pojazd jest wyposażony w system kontroli przyczepności, ułatwia on kontrolę nad pojazdem na drodze, w warunkach zmniejszonej przyczepności (grząski teren itd.).

Funkcje ta stanowią dodatkową pomoc w sytuacjach krytycznych, umożliwiając dostosowanie zachowania pojazdu do szczególnych warunków jazdy.

Funkcje nie zastępują kierowcy. Ich obecność nie zwiększa możliwości samochodu i nie powinna skłaniać kierowcy do jazdy z większą prędkością. System w żadnym wypadku nie zastępuje kierowcy, który powinien zachować czujność i prowadzić pojazd w sposób odpowiedzialny (kierowca powinien być zawsze przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą zaistnieć w czasie jazdy).

Nacisnąć przycisk 5: na tablicy wskaźników pojawi się komunikat „Tryb aktywny droga gruntowa”.

Ta pozycja pozwala na optymalne użycie w warunkach grząskiego gruntu (błoto, piasek, mokre liście itp.). W tym położeniu kierowca kontroluje prędkość obrotową silnika.

System automatycznie przechodzi do trybu „Droga” po przekroczeniu prędkości 50 km/h. Na tablicy wskaźników pojawia się komunikat ostrzegawczy „Tryb aktywny droga utwardzona”.

Opony

W razie konieczności dokonania wymiany opon w samochodzie, należy montować wyłącznie opony tej samej marki, rozmiaru, typu i kształtu bieżnika.

Powinny to być opony identyczne jak te, które stanowiły oryginalne wyposażenie samochodu lub inne, dobrane przez Autoryzowanego Partnera marki.

System pomocy przy ruszaniu pod górę

System wspomaga kierowcę podczas ruszania na wzniesieniu (zależnie od kąta nachylenia). Uniemożliwia cofanie się pojazdu na wzniesieniu (zależnie od kąta nachylenia), powodując automatyczne zaciągnięcie hamulca, gdy kierowca zwolni pedał hamulca, aby wcisnąć pedał przyspieszenia.

Działanie systemu

System działa tylko wtedy, gdy dźwignia zmiany biegów jest ustawiona w innym położeniu niż neutralnym, a pojazd stoi nieruchomo (wciśnięcie pedału hamulca).

System przytrzymuje pojazd przez około 2 sekundy. Następnie hamulce zostają stopniowo zwolnione (pojazd zaczyna jechać, w zależności od nachylenia terenu).

System pomocy przy ruszaniu pod górę nie może zapobiec stoczeniu się pojazdu w tył we wszystkich sytuacjach (bardzo duże nachylenie terenu itd.).

We wszystkich przypadkach kierowca może włączyć pedał hamulca i zapobiec w ten sposób przemieszczeniu się pojazdu do tyłu.

System pomocy przy ruszaniu pod górę nie powinien być używany po dłuższym postoju pojazdu: należy wtedy skorzystać z pedału hamulca.

Zadaniem tej funkcji nie jest unieruchomienie pojazdu w sposób trwały.

W razie potrzeby należy wcisnąć pedał hamulca, aby zatrzymać pojazd.

Kierowca powinien zachować szczególną ostrożność podczas jazdy po śliskiej nawierzchni lub nawierzchni o małej przyczepności.

Niebezpieczeństwo poważnych obrażeń.