Powrót do listy

REGULATOR PRĘDKOŚCI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Regulator prędkości jest funkcją pomagającą kierowcy w utrzymaniu prędkości jazdy na stałej wybranej wartości, zwanej prędkością regulowaną.

Prędkość regulowana może być ustawiana w sposób ciągły począwszy od prędkości 30 km/h.

Funkcja regulatora prędkości nie ma żadnego wpływu na działanie układu hamulcowego.

Elementy sterujące

1 Włączenie funkcji, wprowadzenie prędkości regulowanej do pamięci i zmiana prędkości regulowanej na wyższą (+).

2 Zmiana prędkości regulowanej na niższą (-).

3 Przejście funkcji do trybu czuwania (z wprowadzeniem prędkości regulowanej do pamięci) (O).

4 Włączenie funkcji z wywołaniem zapamiętanej prędkości regulowanej (R).

5 Przełącznik główny Włączanie-wyłączanie.

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Funkcja ta nie zastępuje kierowcy.

Nie może ona więc w żadnym wypadku przyczyniać się do nieprzestrzegania ograniczeń prędkości, zmniejszać czujności kierowcy (który powinien być zawsze gotowy do hamowania w każdych okolicznościach), ani zwalniać go z odpowiedzialności.

Funkcja regulatora prędkości nie powinna być używana w warunkach dużego natężenia ruchu, na krętej lub śliskiej drodze (gołoledź, akwaplaning, żwir) oraz przy niesprzyjających warunkach meteorologicznych (mgła, opady, wiatr boczny…).

Ryzyko wypadku.

Włączanie funkcji

Wcisnąć przełącznik 5 po stronie .

Lampka ostrzegawcza 6 zapala się na zielono, a na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Regulator” z kreskami, informując, że funkcja regulatora prędkości jest włączona i oczekuje na ustawienie prędkości regulowanej.

Ustawianie prędkości

Przy ustabilizowanej prędkości (powyżej ok. 30 km/h) naciśnij przełącznik 1 (+) lub 2 (-): funkcja zostaje włączona, a bieżąca prędkość zostaje zapisana w pamięci.

Wartość prędkości regulowanej zastępuje kreski, a regulacja zostaje potwierdzona poprzez zaświecenie się lampki kontrolnej 7 na zielono, oprócz lampki 6.

Jazda samochodem

Gdy prędkość regulowana jest zapamiętana, a funkcja regulacji działa, można zdjąć stopę z pedału gazu.

Uwaga: zalecamy trzymanie stopy w pobliżu pedałów, aby móc szybko zareagować w przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia.

Zmiana prędkości regulowanej

Można zmieniać prędkość regulowaną przez kolejne naciskanie na:

- przełącznika 1 (+) w celu zwiększenia prędkości;

- przełącznika 2 (-) w celu zmniejszenia prędkości.

Funkcja regulatora prędkości nie ma żadnego wpływu na działanie układu hamulcowego.

Przekroczenie prędkości regulowanej

W każdej chwili możliwe jest przekroczenie prędkości regulowanej poprzez wciśnięcie pedału gazu. Przez cały czas, gdy prędkość jest przekroczona, zadana wartość miga na tablicy wskaźników.

Następnie zwolnić pedał przyspieszenia: po kilku sekundach, pojazd automatycznie powraca do początkowej wartości prędkości regulowanej.

Brak możliwości utrzymania prędkości regulowanej

Przy zjeździe z dużego wzniesienia, system nie może utrzymać prędkości regulowanej: informacja o zapamiętanej prędkości miga na tablicy wskaźników w celu powiadomienia o tym kierowcy.

Przejście funkcji do trybu czuwania

Działanie funkcji zostaje wstrzymane po naciśnięciu:

- przycisku 3 (O);

- pedał hamulca ;

- pedału sprzęgła lub przestawieniu dźwigni sekwencyjnej skrzyni biegów w położenie neutralne.

We wszystkich trzech przypadkach prędkość regulowana pozostaje zapisana, a na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „W pamięci”.

Przejście do stanu czuwania zostaje potwierdzone zgaśnięciem lampki kontrolnej .

Wywołanie prędkości regulowanej

Jeśli prędkość została zapamiętana, można ją wywołać po upewnieniu się, że jest ona dostosowana do warunków ruchu drogowego (nasilenie ruchu, stan nawierzchni, warunki meteorologiczne, itp.).

Naciśnij przełącznik 4 (R), jeżeli prędkość pojazdu przekracza 30 km/h.

Podczas wywoływania zapamiętanej prędkości, włączenie regulatora prędkości zostaje potwierdzone przez zapalenie lampki kontrolnej .

Uwaga: jeśli poprzednio zapisana prędkość jest dużo wyższa od prędkości bieżącej, nastąpi silne przyspieszenie aż do momentu osiągnięcia żądanego progu prędkości.

Gdy regulator prędkości znajduje się w trybie czuwania, naciśnięcie przełącznika 1 (+) powoduje ponowną aktywację funkcji regulatora bez uwzględnienia prędkości zapisanej w pamięci: system wykorzystuje aktualną prędkość jazdy samochodu.

Wyłączenie funkcji

Regulator prędkości zostaje wyłączony w momencie naciśnięcia przełącznika 5. W takim przypadku prędkość nie jest już zapisana w pamięci.

Zgaśnięcie lampek kontrolnych i na tablicy wskaźników potwierdza wyłączenie funkcji.

Przełączenie w stan czuwania lub wyłączenie funkcji regulatora prędkości nie powoduje szybkiego zmniejszenia prędkości: hamowanie odbywa się poprzez naciśnięcie na pedał hamulca.