Powrót do listy

POZIOMY PŁYNÓW, FILTRY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Płyn hamulcowy

Należy często kontrolować poziom płynu, szczególnie w przypadku zauważenia najmniejszej nawet różnicy w skuteczności hamowania.

Kontrola poziomu jest wykonywana po wyłączeniu silnika, gdy samochód stoi na płaskim podłożu.

Poziom 1

Poziom płynu obniża się w miarę zużywania się okładzin hamulcowych, jednak nie powinien on nigdy spadać poniżej znaku ostrzegawczego „MINI”.

Aby samodzielnie sprawdzić stan zużycia tarcz i klocków, należy zaopatrzyć się w dokumentację, która zawiera opis metody kontroli i jest dostępna u Autoryzowanych Partnerów marki lub na stronie internetowej producenta.

Napełnianie

Każda naprawa układu hydraulicznego wiąże się z koniecznością wymiany płynu hamulcowego, przeprowadzoną przez specjalistę.

Należy stosować wyłącznie płyn posiadający atest naszych służb technicznych (pochodzący z oryginalnie zamkniętego pojemnika).

Częstotliwość wymiany

Patrz książka przeglądów pojazdu.

W razie zauważenia nadmiernego lub powtarzającego się spadku poziomu, należy udać się do Autoryzowanego Partnera marki.

Podczas wykonywania czynności pod pokrywą komory silnika, należy sprawdzić, czy dźwignia wycieraczek znajduje się w położeniu zatrzymania.

Ryzyko obrażeń

W trakcie wykonywania napraw w pobliżu silnika należy pamiętać, że może być rozgrzany. Ponadto, w każdej chwili, może włączyć się wentylator chłodnicy. Lampka ostrzegawcza w komorze silnika przypomina o tym ostrzeżeniu.

Ryzyko obrażeń

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności w komorze silnika należy wyłączyć zapłon. WŁĄCZANIE-WYŁĄCZANIE SILNIKA.

Płyn chłodzący

W pojeździe ustawionym na płaskim podłożu, po wyłączeniu silnika, poziom płynu przy zimnym silniku powinien znajdować się między oznaczeniami „MINI” i „MAXI” znajdującymi się na zbiorniku płynu chłodzącego 2.

Uzupełnić poziom przy zimnym silniku, zanim spadnie do poziomu oznaczenia „MINI”.

Częstotliwość kontroli poziomu płynu

Poziom płynu w układzie chłodzenia należy systematycznie kontrolować (brak płynu w układzie chłodzenia może spowodować poważne uszkodzenie silnika).

W razie konieczności uzupełnienia płynu, należy stosować wyłącznie produkty posiadające atest naszych służb technicznych, które gwarantują:

- zabezpieczenie przed zamarzaniem;

- ochronę antykorozyjną układu chłodzenia.

Częstotliwość wymiany

Patrz książka przeglądów pojazdu.

W razie zauważenia nadmiernego lub powtarzającego się spadku poziomu, należy udać się do Autoryzowanego Partnera marki.

Przy rozgrzanym silniku nie wolno przeprowadzać żadnych napraw układu chłodzenia.

Ryzyko oparzeń.

zbiornik płynu do spryskiwaczy szyb 4

Napełnianie

Po wyłączeniu silnika, otworzyć korek 3, napełnić zbiornik, aż płyn będzie widoczny, następnie zakręcić korek.

Płyn

Płyn do spryskiwaczy szyb (płyn niezamarzający w zimie).

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności w komorze silnika należy wyłączyć zapłon. WŁĄCZANIE-WYŁĄCZANIE SILNIKA.

Pompa układu wspomagania kierownicy

Cecha szczególna pojazdów wyposażonych w zbiornik 5

Ponieważ dostęp do korka wlewu paliwa nie jest możliwy 5, uzupełnianie lub wlewanie należy zlecić ASO.

W trakcie wykonywania napraw w pobliżu silnika należy pamiętać, że może być rozgrzany. Ponadto, w każdej chwili, może włączyć się wentylator chłodnicy. Lampka ostrzegawcza w komorze silnika przypomina o tym ostrzeżeniu.

Ryzyko obrażeń

Filtry

Wymiana wkładów filtrujących (filtra powietrza, filtra kabiny, filtra oleju napędowego itp.) jest przewidziana w ramach przeglądów okresowych.

Częstotliwość wymiany wkładów filtrów: patrz książka przeglądów pojazdu.

W przypadku samochodów posiadających takie wyposażenie, zaświecenie się lampki kontrolnej 6 na czerwono wskazuje na zanieczyszczenie filtra powietrza.

Należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.