Powrót do listy

OŚWIETLENIE I SYGNALIZACJA ZEWNĘTRZNA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

š Światła pozycyjne

Obrócić pierścień 3, aż do pojawienia się symbolu naprzeciwko oznaczenia 2.

Na tablicy wskaźników zapala się lampka kontrolna.

Boczne światła pozycyjne

(zależnie od wersji pojazdu)

Informują innych użytkowników drogi o gabarytach pojazdu.

Zapalają się w momencie włączenia świateł pozycyjnych.

Funkcja zapalania świateł dziennych

Światła dzienne zapalają się automatycznie bez konieczności przestawiania dźwigni 1 przy uruchamianiu silnika i wyłączają się w momencie wyłączenia silnika.

k Światła mijania

Działanie ręczne

Obrócić pierścień 3, aż do pojawienia się symbolu naprzeciwko oznaczenia 2. Lampka kontrolna zapala się na tablicy wskaźników.

Działanie automatyczne

(zależnie od wersji pojazdu)

Obrócić pierścień 3, aż do pojawienia się symbolu AUTO naprzeciwko oznaczenia 2: przy pracującym silniku, światła mijania zapalają się lub gasną automatycznie, w zależności od natężenia światła zewnętrznego, bez konieczności ręcznego ustawiania dźwigni 1.

Przed wyruszeniem w drogę nocą, należy sprawdzić prawidłowe działanie urządzeń elektrycznych i ustawić reflektory (jeśli obciążenie samochodu jest inne, niż zwykle). REGULACJA WIĄZKI ŚWIATŁA REFLEKTORÓW. Należy zawsze zwracać uwagę, aby światła nie były niczym pokryte lub zasłonięte (brud, błoto, śnieg, przewożone przedmioty itd.).

Funkcja „zewnętrzne oświetlenie towarzyszące“

Ta funkcja umożliwia chwilowe zapalenie świateł mijania (aby oświetlić bramę podczas otwierania, itp.).

Przy wyłączonym silniku, wyłączonych światłach i pierścieniu 3 ustawionym w położeniu AUTO pociągnąć dźwignię 1 do siebie: światła mijania zapalą się na około jedną minutę. Aby wydłużyć ten czas, można pociągnąć dźwignię maksymalnie cztery razy (całkowity czas jest ograniczony do około czterech minut).

Aby wyłączyć światła, zanim nastąpi to w trybie automatycznym, obrócić pierścień 3 w dowolne położenie, po czym ponownie ustawić go w położeniu AUTO.

W przypadku parkowania na poboczu, jeżeli drzwi tylne są otwarte, mogą zasłaniać tylne światła. Należy zasygnalizować obecność pojazdu na drodze innym użytkownikom, przy pomocy trójkąta ostrzegawczego lub innych elementów sygnalizacyjnych określonych przez lokalne przepisy kraju, w którym się Państwo znajdują.

á Światła drogowe

Po włączeniu świateł mijania należy pociągnąć dźwignię 1. Na tablicy wskaźników zapala się lampka kontrolna.

Chcąc ponownie włączyć światła mijania, należy jeszcze raz pociągnąć dźwignię 1 do siebie.

Automatyczne światła drogowe

W zależności od wersji pojazdu, ten system automatycznie zapala i gasi światła drogowe. Wykorzystuje kamerę znajdującą się za wewnętrznym lusterkiem wstecznym w celu wykrycia pojazdów z tyłu i pojazdów jadących w przeciwnym kierunku.

Światła drogowe włączają się automatycznie, jeżeli:

- oświetlenie zewnętrzne jest słabe;

- nie wykryto żadnego pojazdu ani świateł;

- prędkość pojazdu jest wyższa niż ok. 45 km/h.

Jeśli nie spełniono któregoś z warunków, system przełączy się na światła mijania.

Uwaga: zwrócić uwagę, aby przednia szyba nie była zanieczyszczona (brud, błoto, śnieg, zaparowanie itd.).

System może ulegać zakłóceniom w niektórych warunkach, szczególnie takich jak:

- ekstremalne warunki pogodowe (deszcz, śnieg, mgła itd.) ;

- zasłonięta przednia szyba lub kamera;

- kiedy pojazd z tyłu lub z przodu posiada mniej widoczne lub zasłonięte światła;

- nieprawidłowa regulacja świateł przednich;

- systemy odblaskowe;

- ...

Korzystanie nocą z przenośnego systemu nawigacji w strefie przedniej szyby znajdującej się pod kamerą może powodować zakłócenia w działaniu systemu „automatycznych świateł drogowych” (ryzyko odblasku na przedniej szybie).

Automatyczne światła drogowe (ciąg dalszy)

Włączanie/wyłączanie

Aby włączyć automatyczne światła drogowe:

- obracać pierścień 3 aż do pojawienia się symbolu AUTO naprzeciw oznaczenia 2;

- pociągnąć dźwignię 1 do siebie;

Na tablicy wskaźników świeci się lampka kontrolna .

Aby wyłączyć automatyczne światła drogowe:

- ponownie pociągnąć dźwignię 1 do siebie;

- lub obrócić pierścień 3 w położenie inne niż AUTO.

Lampka kontrolna na tablicy wskaźników gaśnie.

Nieprawidłowości w działaniu

Komunikat „Skontroluj oświetlenie”, zapalona lampka ostrzegawcza © i migająca lampka ostrzegawcza k na tablicy wskaźników sygnalizują usterkę oświetlenia.

Należ skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

System „automatycznych świateł drogowych” w żadnym wypadku nie zwalnia z konieczności zachowania uwagi oraz odpowiedzialności kierowcy za światła pojazdu i ich dostosowanie do warunków oświetlenia, widoczności i ruchu.

Przy każdym uruchomieniu silnika pociągnąć i nacisnąć dźwignię 1, aby ponownie włączyć system.

g Światła przeciwmgielne przednie

Obrócić środkowy pierścień 4 dźwigni 1 aż do pojawienia się odpowiedniego symbolu obok oznaczenia 5.

Przednie światła przeciwmgielne działają tylko wtedy, gdy włączona jest funkcja oświetlenia zewnętrznego. Na tablicy wskaźników zaświeci się odpowiednia lampka kontrolna.

Tylne światła przeciwmgielne

Obrócić środkowy pierścień 4 dźwigni 1 aż do pojawienia się odpowiedniego symbolu obok oznaczenia 5.

Tylne światła przeciwmgielne działają tylko wtedy, gdy włączona jest funkcja oświetlenia zewnętrznego. Na tablicy wskaźników zaświeci się odpowiednia lampka kontrolna.

Należy pamiętać o wyłączaniu tych świateł w momencie, gdy ustała przyczyna ich stosowania, aby nie oślepiać innych użytkowników drogi.

Wyłączenie oświetlenia zewnętrznego powoduje wygaszenie tylnego światła przeciwmgielnego lub powrót do pozycji przednich świateł przeciwmgielnych (jeśli pojazd jest w nie wyposażony).

Wyłączenie świateł

Światła gasną automatycznie w momencie wyłączenia silnika, przy otwarciu drzwi kierowcy lub zablokowaniu zamków w pojeździe. W takim przypadku, gdy silnik zostanie ponownie uruchomiony, światła zapalą się, zgodnie z położeniem pierścienia 3.

Sygnał dźwiękowy informujący o pozostawieniu zapalonych świateł

Jeżeli światła były zapalone po wyłączeniu silnika, w chwili otwarcia drzwi kierowcy włącza się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy, powiadamiający o pozostawieniu zapalonych świateł (aby uniknąć rozładowania akumulatora).