Powrót do listy

POKRYWA KOMORY SILNIKA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W celu otwarcia, pociągnąć za dźwignię 1.

Odblokowanie zabezpieczenia pokrywy komory silnika

Aby odblokować, przesunąć wypust 2 w lewo i podnieść pokrywę komory silnika.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności w komorze silnika należy wyłączyć zapłon. WŁĄCZANIE-WYŁĄCZANIE SILNIKA.

W przypadku choćby niewielkiego uderzenia w osłonę chłodnicy lub pokrywę komory silnika, należy jak najszybciej zlecić wykonanie kontroli zamka pokrywy Autoryzowanemu Partnerowi marki.

W trakcie wykonywania napraw w pobliżu silnika należy pamiętać, że może być rozgrzany. Ponadto, w każdej chwili, może włączyć się wentylator chłodnicy. Lampka ostrzegawcza w komorze silnika przypomina o tym ostrzeżeniu.

Ryzyko obrażeń

Otwieranie pokrywy komory silnika

Podnieść pokrywę komory silnika i zwolnić zaczep 4 z gniazda 5. Dla własnego bezpieczeństwa należy bezwzględnie umieścić podporę w gnieździe 3 na pokrywie komory silnika.

Zamykanie pokrywy komory silnika

Sprawdzić ustawienie piór wycieraczek.

Umieścić podporę 4 w uchwycie 5, chwycić pokrywę w środkowej części, opuścić ją do wysokości około 20 cm, następnie ją puścić. Zamek zostanie zablokowany samoczynnie pod ciężarem pokrywy komory silnika.

Po każdej pracy w komorze silnika należy upewnić się, że niczego tam nie pozostawiliśmy (szmata, narzędzia, itd.).

Mogłoby to spowodować uszkodzenie silnika lub wywołać pożar.

Sprawdzić prawidłowe zablokowanie pokrywy.

Upewnić się, że nic nie utrudnia działania blokady (żwir, szmatka, itd.).