Powrót do listy

POMOC PRZY PARKOWANIU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zasada działania

Czujniki ultradźwiękowe zamontowane w tylnym zderzaku i, zależnie od wersji pojazdu, przednim zderzaku mierzą odległość między pojazdem a przeszkodą.

System emituje sygnały dźwiękowe, których częstotliwość zwiększa się wraz ze zbliżaniem się do przeszkody. Kiedy przeszkoda znajdzie się w odległości około 30 centymetrów od pojazdu sygnał staje się ciągły.

System wykrywa przeszkody z przodu, z tyłu i po bokach pojazdu.

Dopóki pojazd jedzie z prędkością poniżej około 10 km/h, system pomocy przy parkowaniu pozostaje włączony.

System pomocy przy parkowaniu nie ma funkcji, która uwzględnia holowanie przyczepy lub jazdę z dodatkowym wyposażeniem przeznaczonym do przewozu bagażu itp.

Przypadki szczególne

Należy zwrócić uwagę, aby czujniki ultradźwiękowe oznaczone strzałkami 1 nie były niczym pokryte (brud, błoto, śnieg itp.).

Funkcja ta stanowi dodatkową pomoc w czasie jazdy przy wykonywaniu manewrów, informując, poprzez sygnały dźwiękowe, jaka jest odległość między pojazdem a przeszkodą.

Nie może ona jednak w żadnym wypadku zastąpić kierowcy, który powinien zachować czujność i być odpowiedzialny podczas wykonywania manewrów.

Kierowca powinien zawsze być przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą wystąpić podczas jazdy: w czasie wykonywania manewrów należy zwrócić uwagę na przeszkody ruchome (jak np. dziecko, zwierzę, wózek, rower itp.) lub przeszkody o niewielkich rozmiarach (kamień, słupek itp.).

Uwaga: ekran 2 wyświetla otoczenie pojazdu i emituje sygnały dźwiękowe.

Gdy wszystkie strefy mają szare tło, oznacza to, że pojazd jest nadzorowany z każdej strony.

Czynność

Wykrywana jest większość przedmiotów znajdujących się z tyłu i, zależnie od wersji pojazdu, z przodu pojazdu.

W zależności od odległości od przeszkody częstotliwość sygnału dźwiękowego rośnie w miarę zbliżania się do niej i staje się ciągły, gdy odległość od przeszkody wynosi ok. 30 cm z przodu lub z tyłu, zależnie od wersji pojazdu. Te obszary są widoczne na wyświetlaczu 2.

W przypadku uderzenia w podwozie samochodu podczas wykonywania manewru (na przykład: uderzenie w słupek, podwyższony krawężnik lub inny element drogi), może nastąpić uszkodzenie pojazdu (np. odkształcenie osi).

W celu uniknięcia ryzyka wystąpienia poważniejszej usterki, należy zlecić wykonanie kontroli pojazdu Autoryzowanemu Partnerowi marki.

Wyłączanie systemu

Pojazdy wyposażone w system multimediów

Na ekranie multimedialnym 3 należy wybrać menu „Ustawienia”, po czym „POJAZD”, „Wykrywanie przeszkód”, a następnie wybrać ON lub OFF, aby włączyć lub wyłączyć funkcję asystenta parkowania Park Assist:

Pojazdy bez systemu multimediów

Gdy pojazd stoi, nacisnąć przycisk 5, aby wyłączyć system.

Lampka ostrzegawcza 4 sygnalizuje wyłączenie systemu.

Ponowne wciśnięcie przycisku spowoduje włączenie systemu i zgaśnięcie lampki kon- trolnej.

W przypadku uderzenia w podwozie samochodu podczas wykonywania manewru (na przykład: uderzenie w słupek, podwyższony krawężnik lub inny element drogi), może nastąpić uszkodzenie pojazdu (np. odkształcenie osi).

W celu uniknięcia ryzyka wystąpienia poważniejszej usterki, należy zlecić wykonanie kontroli pojazdu Autoryzowanemu Partnerowi marki.

Ręczne wyłączanie pomocy przy parkowaniu

Należy wyłączyć funkcję, jeżeli:

- hak holowniczy, bagaż lub przyczepa znajduje się przed czujnikami ultradźwiękowymi;

- w przypadku uszkodzenia czujników ultradźwiękowych.

Automatyczne wyłączanie systemu pomocy przy parkowaniu

System wyłącza się:

- kiedy prędkość pojazdu jest wyższa niż 10 km/h;

- zależnie od wersji pojazdu, kiedy samochód jest zatrzymany przez czas dłuższy niż około pięć sekund i gdy wykryta jest jakaś przeszkoda (np. jazda w korku itd.);

- gdy ustawione jest położenie neutralne (ręczna skrzynia biegów) lub położenie N (sekwencyjna skrzynia biegów).

Nieprawidłowości w działaniu

Zależnie od wersji pojazdu, gdy system wykryje nieprawidłowości w działaniu, na tablicy wskaźników wyświetla się komunikat „Konieczna kontrola systemu Park Assist”, zapala się lampka ostrzegawcza © i przez około trzy sekundy słychać sygnał dźwiękowy. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.