Powrót do listy

POZIOM OLEJU W SILNIKU: informacje ogólne

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W trakcie normalnej eksploatacji pojazdu silnik zużywa olej niezbędny do smarowania i chłodzenia ruchomych części, w związku z czym, co pewien czas, należy liczyć się z koniecznością uzupełnienia poziomu oleju w okresie między kolejnymi dwoma terminami wymiany.

Jeżeli po okresie docierania zużycie przekracza 0,5 litra na 1000 km, należy się zwrócić do autoryzowanego dealera.

Częstotliwość: należy systematycznie sprawdzać poziom oleju, a szczególnie przed każdą dłuższą podróżą. Ma to na celu uniknięcie ryzyka uszkodzenia silnika.

Odczyt poziomu oleju

Odczyt musi być przeprowadzony na płaskim terenie i po dłuższym czasie od zatrzymania pracy silnika.

Aby sprawdzić dokładny poziom oleju i upewnić się, czy poziom maksymalny nie został przekroczony (ryzyko uszkodzenia silnika), konieczne jest użycie bagnetu pomiarowego. Patrz następne strony.

Na wyświetlaczu tablicy wskaźników komunikat ostrzegawczy pojawia się wyłącznie gdy poziom oleju jest minimalny.

Ostrzeżenie o minimalnym poziomie oleju

Na tablicy wskaźników wyświetla się komunikat „Uzupełnij poziom oleju” i zapala się lampka kontrolna ©.

Należy jak najszybciej uzupełnić olej.

Na wyświetlaczu pojawia się komunikat ostrzegawczy wyłącznie w przypadku minimalnego poziomu oleju, natomiast nigdy w przypadku przekroczenia poziomu maksymalnego, które można stwierdzić tylko przy użyciu bagnetu pomiarowego.

Odczyt poziomu na bagnecie pomiarowym

Przy wyłączonym silniku:

- wyjąć bagnet i wytrzeć go czystą, niepylącą ściereczką;

- wsunąć bagnet do oporu;

- wyjąć ponownie bagnet;

- odczytać poziom: nie powinien nigdy spadać poniżej oznaczenia „mini” C ani przekraczać oznaczenia „maxi” B.

Po odczytaniu poziomu należy ponownie wprowadzić bagnet do oporu.

Przekroczenie maksymalnego poziomu oleju silnikowego

Nie można w żadnym wypadku przekraczać poziomu maksymalnego podczas uzupełniania poziomu oleju: ryzyko uszkodzenia silnika i układu oczyszczania spalin.

W przypadku przekroczenia poziomu maksymalnego nie należy uruchamiać silnika, trzeba poprosić o pomoc Autoryzowanego Partnera marki.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności w komorze silnika należy wyłączyć zapłon. WŁĄCZANIE-WYŁĄCZANIE SILNIKA.

W razie zauważenia nadmiernego lub powtarzającego się spadku poziomu, należy udać się do Autoryzowanego Partnera marki.

Dolewanie oleju silnikowego

Użyć lejka lub zabezpieczyć obszar rury wlewu, aby uniknąć wycieku oleju silnikowego do gorącej części komory silnika lub na wrażliwe elementy silnika (np. podzespoły elektryczne).

Ryzyko pożaru.

W trakcie wykonywania napraw w pobliżu silnika należy pamiętać, że może być rozgrzany. Ponadto, w każdej chwili, może włączyć się wentylator chłodnicy. Lampka ostrzegawcza w komorze silnika przypomina o tym ostrzeżeniu.

Ryzyko obrażeń.