Powrót do listy

POZIOM OLEJU W SILNIKU: uzupełnianie - napełnianie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Uzupełnianie oleju - napełnianie

Uzupełnianie oleju powinno się odbywać, gdy samochód stoi na płaskim podłożu, a silnik jest wyłączony i zimny (np. przed pierwszym uruchomieniem pojazdu w danym dniu).

Jakość oleju silnikowego

Patrz książka przeglądów pojazdu.

- Odkręcić korek 1;

- uzupełnić poziom oleju (pojemność zbiornika między oznaczeniami „mini” i „maxi” na bagnecie 2 od 1,5 do 2 litrów, zależnie od typu silnika);

- odczekać około 10 minut, aż olej spłynie;

- sprawdzić poziom przy pomocy bagnetu 2 (w sposób opisany na poprzedniej stronie).

Po sprawdzeniu poziomu wsunąć bagnet do końca i całkowicie dokręcić korek.

Nie wolno przekroczyć poziomu „MAXI“; nie należy też zapomnieć o dokręceniu korka 1 i włożeniu na miejsce bagnetu pomiarowego 2.

Wymiana oleju w silniku

Częstotliwość: patrz książka przeglądów pojazdu.

Pojemność układu

Patrz książka przeglądów pojazdu lub skonsultować się z przedstawicielem marki.

Sprawdzić zawsze poziom oleju silnikowego za pomocą bagnetu pomiarowego, w sposób opisany powyżej (nie może być on nigdy poniżej poziomu minimalnego ani powyżej poziomu maksymalnego bagnetu).

Jakość oleju silnikowego

Patrz książka przeglądów pojazdu.

Dolewanie oleju silnikowego

Użyć lejka lub zabezpieczyć obszar rury wlewu, aby uniknąć wycieku oleju silnikowego do gorącej części komory silnika lub na wrażliwe elementy silnika (np. podzespoły elektryczne).

Ryzyko pożaru.

Przekroczenie maksymalnego poziomu oleju silnikowego

Nie można w żadnym wypadku przekraczać poziomu maksymalnego podczas uzupełniania poziomu oleju: ryzyko uszkodzenia silnika i układu oczyszczania spalin.

W przypadku przekroczenia poziomu maksymalnego nie należy uruchamiać silnika, trzeba poprosić o pomoc Autoryzowanego Partnera marki.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności w komorze silnika należy wyłączyć zapłon. WŁĄCZANIE-WYŁĄCZANIE SILNIKA.

Wymiana oleju w silniku: w przypadku wymiany oleju przy rozgrzanym silniku istnieje niebezpieczeństwo poparzeń na skutek wycieku oleju.

W razie zauważenia nadmiernego lub powtarzającego się spadku poziomu, należy udać się do Autoryzowanego Partnera marki.

Nie należy uruchamiać silnika w pomieszczeniu zamkniętym: spaliny są trujące.

W trakcie wykonywania napraw w pobliżu silnika należy pamiętać, że może być rozgrzany. Ponadto, w każdej chwili, może włączyć się wentylator chłodnicy. Lampka ostrzegawcza w komorze silnika przypomina o tym ostrzeżeniu.

Ryzyko obrażeń.

Uzupełnianie oleju: Przy uzupełnianiu poziomu oleju należy zwrócić uwagę, by cząsteczki oleju nie dostały się na elementy silnika, gdyż może to spowodować pożar. Nie wolno zapomnieć o dokładnym dokręceniu korka, w przeciwnym razie istnieje również ryzyko pożaru, jeżeli cząsteczki oleju przedostaną się na rozgrzane części silnika.

Podczas wykonywania czynności pod pokrywą komory silnika, należy sprawdzić, czy dźwignia wycieraczek znajduje się w położeniu zatrzymania.

Ryzyko obrażeń