Powrót do listy

SAMOBLOKUJĄCY SIĘ MECHANIZMU RÓŻNICOWY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Samoblokujący się mechanizm różnicowy steruje wielkością momentu obrotowego przekazywanego do każdego koła tylnego.

W zależności od warunków przyczepności powierzchniowej i niewielkiej prędkości (poniżej 30 km/h), urządzenie to umożliwia dostarczenie dodatkowego momentu obrotowego do koła, które posiada większą przyczepność. Dzięki temu można lepiej wykorzystać potencjał przyczepności każdego z kół napędowych, pozwalając pojazdowi pokonać strefy o niskiej przyczepności (np. budowa, tereny błotniste…).

Powrót tylnych kół do normalnej przyczepności (np. powrót na drogę asfaltową) wyłącza samoblokujący się mechanizm różnicowy, wydając czasem hałasy nie mające wpływu na korzystanie z pojazdu. Można zdecydować o wyłączeniu tego urządzenia po powrocie do normalnej przyczepności za pomocą krótkiego zwolnienia pedału gazu

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu.

Jednak jej działanie nie zwiększa możliwości samochodu i nie powinno skłaniać osoby prowadzącej go do jazdy z większą prędkością.

W żadnym wypadku nie zwalnia go zatem z obowiązku uważnego i odpowiedzialnego sposobu prowadzenia pojazdu.