Powrót do listy

WYCIERACZKI, SPRYSKIWACZE SZYB

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pojazdy wyposażone w wycieraczki z przerywanym biegiem pracy

A wyłączanie

B przerywany bieg wycieraczek

Pomiędzy jednym a drugim przetarciem szyby wycieraczki zatrzymują się na kilka sekund. Istnieje możliwość regulacji odstępu czasu między kolejnymi przetarciami szyby, poprzez odpowiednie ustawienie pierścienia 2.

C powolny, ciągły bieg wycieraczek

D szybki, ciągły bieg wycieraczek

Cecha szczególna

Zatrzymanie jadącego pojazdu, powoduje zmniejszenie prędkości pracy wycieraczek. Z biegu szybkiego, ciągłego następuje przejście na bieg ciągły, wolny. Gdy samochód ruszy, wycieraczki powracają automatycznie do trybu pracy wybranego przed zatrzymaniem pojazdu.

Wszelka zmiana położenia końcówki dźwigni 1 powoduje anulowanie automatycznego trybu·działania.

Uwaga: w przypadku zablokowania urządzenia, system odłącza automatycznie zasilanie wycieraczek.

Pojazdy wyposażone w wycieraczki z czujnikiem opadów

A wyłączanie

B funkcja automatycznego włączania wycieraczek.

W przypadku wybrania tego ustawienia, system wykrywa obecność wody na przedniej szybie i uruchamia wycieraczki, odpowiednio dostosowując prędkość ich pracy. Możliwa jest zmiana progu włączania wycieraczek oraz czasu między kolejnymi przetarciami szyby, poprzez odpowiednie ustawienie pierścienia 2:

- E: czułość minimalna

- F: czułość maksymalna

C powolny, ciągły bieg wycieraczek

D szybka, stała praca wycieraczek.

Cecha szczególna:

- czujnik deszczu ma wyłącznie funkcję wspierającą. W przypadku ograniczonej widoczności kierowca musi uruchomić ręcznie wycieraczki szyby. W przypadku wystąpienia mgły lub opadów śniegu nie działa funkcja automatycznego włączania wycieraczek i wymaga obsługi ze strony kierowcy;

- w przypadku temperatury ujemnej automatyczne wycieranie nie jest aktywne po włączeniu zapłonu. Włącza się automatycznie, kiedy pojazd przekracza prędkość progową (około 8 km/h);

- nie uruchamiaj automatycznego wycierania w czasie suchej pogody;

- przed uruchomieniem automatycznego wycierania usuń całkowicie oblodzenie z przedniej szyby.

Spryskiwacze szyb

Przy włączonym zapłonie pociągnąć dźwignię 1, a następnie puścić ją.

Krótkie pociągnięcie za dźwignię powoduje, poza uruchomieniem spryskiwaczy szyb, jedno przetarcie szyby.

Dłuższe pociągnięcie za dźwignię powoduje, poza uruchomieniem spryskiwaczy szyb, trzy przetarcia szyby, a po kilku sekundach, czwarte przetarcie.

Skuteczność pióra wycieraczki

Należy systematycznie kontrolować stan piór wycieraczek. Okres ich eksploatacji zależy od użytkownika:

- powinny zawsze być czyste: regularnie czyścić pióra wycieraczek i szybę wodą z dodatkiem mydła;

- nie włączać wycieraczek, gdy szyba jest sucha;

- odchylić pióro wycieraczki od szyby, jeżeli wycieraczka nie była używana od dłuższego czasu.

W każdym przypadku należy wymienić wycieraczkę, gdy tylko zmniejszy się skuteczność jej działania: średnio raz w roku. PIÓRA WYCIERACZEK.

Środki ostrożności związane z użytkowaniem wycieraczek

- W czasie mrozu lub opadów śniegu należy usunąć szron lub śnieg z szyby przed uruchomieniem wycieraczek (ryzyko przegrzania silnika);

- upewnić się, że żadne przedmioty nie utrudniają ruchu pióra.

Podczas wykonywania czynności pod pokrywą komory silnika, należy sprawdzić, czy dźwignia wycieraczek znajduje się w położeniu A (zatrzymanie).

Ryzyko obrażeń.

Przed jakąkolwiek czynnością związaną z przednią szybą (mycie pojazdu, odszranianie, czyszczenie przedniej szyby, itd.), ustawić dźwignię 1 w położeniu A (zatrzymanie pracy).

Ryzyko obrażeń i/lub uszkodzeń.