Powrót do listy

ZAGŁÓWKI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Podnoszenie zagłówka

Przesuwać zagłówek w prowadnicach.

Opuszczanie zagłówka

Wcisnąć zatrzask 1 i jednocześnie obniżyć zagłówek.

Zdejmowanie zagłówka

Wysunąć zagłówek do góry, następnie nacisnąć na zatrzaski 12 w celu jego wyjęcia.

Montaż zagłówka

Wsunąć trzpienie do prowadnic (wgłębienia na trzpieniach muszą być skierowane ku przodowi) i opuścić zagłówek do żądanej wysokości, naciskając na zatrzask 1.

Ustawianie nachylenia zagłówka

(Zależnie od wersji pojazdu)

Odchylić lub przybliżyć część B, aż do uzyskania żądanego komfortu.

Zagłówki są elementami wyposażenia wpływającymi na bezpieczeństwo jazdy; powinny one zawsze być prawidłowo zamontowane i ustawione w oparciach foteli. Odległość zagłówka od głowy powinna być jak najmniejsza, a górna jego część A musi znajdować się jak najbliżej czubka głowy.