Powrót do listy

ZMIANA KOŁA: podnośnik

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pojazd wyposażony w podnośnik z elementem podwyższającym

Podczas wymiany przedniego koła użyć elementu podwyższającego 1 (rys. A).

Podczas wymiany tylnego koła zdjąć element podwyższający z podnośnika 1 (rys. B).

Jeśli zachodzi taka potrzeba, zdjąć ozdobny kołpak.

Odblokować śruby koła za pomocą klucza do kół 2. Należy ustawić klucz w taki sposób, aby kręcić nim w dół, a nie do góry.

W przypadku parkowania na poboczu, należy ostrzec innych użytkowników drogi o obecności pojazdu za pomocą trójkąta ostrzegawczego lub innych elementów sygnalizacyjnych określonych przez lokalne przepisy kraju, w którym się Państwo znajdują.

Włączyć światła awaryjne.

Zaparkować samochód z dala od ruchu drogowego, na płaskim, przyczepnym i twardym podłożu.

Zaciągnąć hamulec ręczny i włączyć bieg (pierwszy lub wsteczny; w przypadku zautomatyzowanej skrzyni biegów, ustawić dźwignię sterującą w położeniu N).

Wszyscy pasażerowie powinni opuścić pojazd i pozostawać w bezpiecznej odległości od strefy ruchu.

Aby uniknąć ryzyka obrażeń lub uszkodzenia samochodu, rozłożyć podnośnik, aż koło przeznaczone do wymiany znajdzie się maksymalnie 3 centymetry nad podłożem.

Ustawić podnośnik 4 poziomo. Głowica podnośnika 3 musi być ustawiona równo ze wzmocnieniem, które znajduje się najbliżej wymienianego koła lub punktów podparcia podnośnika 5;

rozsunąć ręcznie podnośnik, aby prawidłowo ustawić jego podstawę (lekko wsunięta pod pojazd).

Obrócić pokrętło kilka razy za pomocą klucza do kół 2 tak, aby koło oderwało się od podłoża. Odkręcić śruby i zdjąć koło;

koło zapasowe umieścić na centralnej piaście i obracać celem dopasowania otworów mocujących koła i piasty.

W przypadku, gdy śruby są dostarczone wraz z kołem zapasowym, należy ich używać tylko do koła zapasowego. Dokręcić śruby, upewniając się, czy koło jest prawidłowo dociśnięte do piasty i odkręcić podnośnik.

Uwaga: nie smarować śrub kół.

Śruby antykradzieżowe

Jeżeli korzystają Państwo ze śrub antykradzieżowych, należy założyć je jak najbliżej zaworu (aby możliwe było zamontowanie kołpaka).

Gdy koło przylega do podłoża, mocno dokręcić śruby, rozpoczynając od strony C, następnie po stronie EGD i zakończyć po stronie F. Sprawdzić dokręcenie koła i ciśnienie powietrza w oponie koła zapasowego tak szybko, jak to możliwe.

W przypadku przebicia opony koło należy natychmiast wymienić.

Przedziurawiona opona musi być dokładnie sprawdzona (i jeśli jest to możliwe naprawiona) przez fachowca.