Powrót do listy

ZMIANA KOŁA: podnośnik hydrauliczny

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W przypadku demontażu kół bliźniaczych, odkręcić przedłużkę do pompowania 1.

Pamiętać o jej przykręceniu podczas montażu.

Poluzować śruby koła zakładając klucz do kół 3 przedłużony przedłużaczem sześciokątnym 2 (w komplecie z zestawem narzędzi) w taki sposób, aby kręcić nim w dół.

Śruby antykradzieżowe

Jeżeli korzystają Państwo ze śrub antykradzieżowych, należy założyć je jak najbliżej zaworu (aby możliwe było zamontowanie kołpaka).

W przypadku parkowania na poboczu należy ostrzec innych użytkowników drogi o obecności pojazdu za pomocą trójkąta ostrzegawczego lub innych elementów sygnalizacyjnych określonych przez lokalne przepisy danego kraju.

Włączyć światła awaryjne.

Zaparkować samochód z dala od ruchu drogowego, na płaskim, przyczepnym i twardym podłożu.

Zaciągnąć hamulec parkingowy i włączyć bieg (pierwszy lub wsteczny; natomiast w przypadku zautomatyzowanej skrzyni biegów, ustawić dźwignię w położeniu N).

Wszyscy pasażerowie powinni opuścić pojazd i pozostawać w bezpiecznej odległości od strefy ruchu.

Zdjąć podnośnik 3 umieszczony w zestawie narzędzi. Przed użyciem, zapoznać się z rysunkiem na podnośniku.

Użycie podnośnika

Założyć zaczep podnośnika na punkty podparcia 2 znajdujące się obok wymienianego koła.

Ustawić podnośnik 3 poziomo. Zaczep podnośnika powinien znaleźć się w przeznaczonym do tego celu gnieździe 2.

Zacząć pompowanie za pomocą trzech przedłużek 4 połączonych ze sobą (przedłużki są dostępne w zestawie narzędzi). ZESTAW NARZĘDZI.

Oderwać koło od podłoża.

Uwaga: użycie trzech przedłużek 4 pozwala uniknąć konieczności wchodzenia pod samochód w celu operowania podnośnikiem 3 podczas podnoszenia pojazdu.

Wymontować śruby i wyjąć koło (w razie potrzeby zdjąć środkowy kołpak).

Założyć koło zapasowe na piastę i obracać nim, aż gwintowane otwory w piaście pokryją się z otworami w obręczy koła.

W przypadku, gdy śruby są dostarczone wraz z kołem zapasowym, należy ich używać tylko do koła zapasowego.

Aby uniknąć ryzyka obrażeń lub uszkodzenia samochodu, rozłożyć podnośnik, aż koło przeznaczone do wymiany znajdzie się maksymalnie 3 centymetry nad podłożem.

Wkręcić nakrętki i opuścić podnośnik.

Po opuszczeniu koła, dokręcić mocno śruby w następującej kolejności:

Koło z 6 otworami: zacząć od śruby A, następnie DBEC i zakończyć dokręcając śrubę F.

Koło z 5 otworami: zacząć od śruby G, następnie JHK i zakończyć dokręcając śrubę I.

Niezwłocznie zlecić sprawdzenie dokręcenia i ciśnienia w kole zapasowym.