Zapala się, kiedy włączony jest tryb ECO.

Patrz paragraf „Eco jazda” w rozdziale 2.

Order: 
280
Image: 
Model: