Zapala się, kiedy włączony jest tryb ECO .

Patrz paragraf „Eco jazda” w rozdziale 2.

Order: 
360
Image: 
Model: