Zapala się po włączeniu zapłonu. Jeżeli pas bezpieczeństwa kierowcy lub pasażera (jeżeli fotel jest zajęty) nie został zapięty, a pojazd osiągnął prędkość około 20 km/h, lampka miga i rozlega się sygnał dźwiękowy przez około 120 sekund.

Uwaga: przedmiot położony na miejscu pasażera może uruchomić lampkę ostrzegawczą.

Order: 
420
Image: 
Model: