Patrz paragraf „Funkcja bezpieczeństwo dzieci: odłączanie/włączanie poduszki powietrznej pasażera z przodu“ w rozdziale 1.

Order: 
410
Image: 
Model: