Zapala się, kiedy włączony jest tryb ECO.

Patrz "Rady dotyczące jazdy, jazda Eco" w rozdziale 2.

Order: 
380
Image: 
Model: