Patrz paragraf „Cechy szczególne wersji z silnikiem benzynowym” w rozdziale 2.

Order: 
370
Image: 
Model: